Thầy cô kiến thức thâm sâu
Học sinh chăm chỉ bước đầu thành công.

Bài 13-Cơ sở dữ liệu quan hệ

SAU BÀI HỌC NÀY EM SẼ:
-Hiểu được mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ.
-Hiểu được các thuật ngữ và khái niệm liên quan: bản ghi, trường (thuộc tính), khoá, khoá chính, khoá ngoài, liên kết dữ liệu.
Hướng dẫn tải file Powerpoint bài giảng điện tử

- Đăng nhập trang thaycai.net
- Nháy chuột vào Tin học 11, nháy chuột vào Bài giảng điện tử tin học 11 – sách Kết nối tri thức
- Kéo xuống phía dưới, tìm đến bài giảng muốn tải về, nháy chuột vào nó. Ví dụ muốn tải Bài 1-Hệ điều hành thì nháy chuột vào Bài 1-Hệ điều hành
- Màn hình như bên dưới xuất hiện, nháy vào Tải về file Powerpoint
- Đến đây file Powerpoint hiển thị trong google docs như hình bên dưới:
- Để tải file Powerpoint về máy tính, ta chọn Tệp --> Tải xuống --> Microsoft PowerPoint (.pptx)
 Vậy là chúng ta đã tải xong file Powerpoint về máy tính. Thông thường các file tải về nằm trong thư mục Download, tùy từng người thiết lập file tải về nằm ở thư mục nào mà tìm kiếm nhé. Chúc tất cả thành công!

CÙNG CHUYÊN MỤC:

Chủ đề 1: Máy tính và xã hội tri thức
1. Bài 1-Hệ điều hành
2. Bài 2-Thực hành sử dụng hệ điều hành
3. Bài 3-Phần mềm nguồn mở và phần mềm chạy trên Internet
4. Bài 4-Bên trong máy tính
5. Bài 5-Kết nối máy tính với các thiết bị số
Chủ đề 2: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin
6. Bài 6-Lưu trữ và chia sẻ tệp tin trên Internet
7. Bài 7-Thực hành tìm kiếm thông tin trên Internet
8. Bài 8-Thực hành nâng cao sử dụng thư điện tử và mạng xã hội
Chủ để 3: Đạo đức, pháp luật và văn hoá trong môi trường số
9. Bài 9-Giao tiếp an toàn trên Internet
Chủ đề 4: Giới thiệu các hệ cơ sở dữ liệu
10. Bài 10-Lưu trữ dữ liệu và khai thác thông tin phục vụ quản lí
11. Bài 11-Cơ sở dữ liệu
12. Bài 12-Hệ quản trị cơ sở dữ liệu và hệ cơ sở dữ liệu
13. Bài 13-Cơ sở dữ liệu quan hệ
14. Bài 14-SQL - Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc
15. Bài 15-Bảo mật và an toàn hệ cơ sở dữ liệu
Chủ đề 5: Hướng nghiệp với tin học
16. Bài 16-Công việc quản trị cơ sở dữ liệu
Chủ đề 6: Thực hành tạo và khai thác cơ sở dữ liệu
17. Bài 17-Quản trị cơ sở dữ liệu trên máy tính
18. Bài 18-Thực hành xác định cấu trúc bảng và các trường khoá
19. Bài 19-Thực hành tạo lập cơ sở dữ liệu và các bảng
20. Bài 20-Thực hành tạo lập các bảng có khoá ngoài
21. Bài 21-Thực hành cập nhật và truy xuất dữ liệu các bảng
22. Bài 22-Thực hành cập nhật bảng dữ liệu có tham chiếu
23. Bài 23-Thực hành truy xuất dữ liệu qua liên kết các bảng
24. Bài 24-Thực hành sao lưu dữ liệu
Chủ đề 7: Phần mềm chỉnh sửa ảnh và làm video
25. Bài 25-Phần mềm chỉnh sửa ảnh
26. Bài 26-Công cụ tinh chỉnh màu sắc và công cụ chọn
27. Bài 27-Công cụ vẽ và một số ứng dụng
28. Bài 28-Tạo ảnh động
29. Bài 29-Khám phá phần mềm làm phim
30. Bài 30-Biên tập phim
31. Bài 31-Thực hành tạo phim hoạt hình

XEM THÊM:

1. Lý thuyết tin học 11 - sách Kết nối tri thức
2. Thực hành tin học 11 - sách Kết nối tri thức
3. Gợi ý trả lời SGK tin học 11 - sách Kết nối tri thức
4. Trắc nghiệm tin học 11 - sách Kết nối tri thức
5. Bài giảng điện tử tin học 11 - sách Kết nối tri thức
6. Kiểm tra tin học 11 - sách Kết nối tri thức

Bài đăng phổ biến

Bài đăng nổi bật

Thực hành tin học 10-Sách Kết nối tri thức, Bài thực hành số 16-Vẽ miếng dưa hấu có văn bản

Yêu cầu: Vẽ miếng dưa hấu như hình 14.7. Đây là phần luyện tập câu 3, sgk tin học 10 trang 81 (sách Kết nối tri thức).

Học Online!

-Học sinh nộp bài
-Học sinh xem điểm
-Video bài giảng lý thuyết
-Học sinh làm việc theo nhóm
-Ôn bài vui nhộn tin học 10 - kntt
-Học sinh làm bài trắc nghiệm Online
-Video hướng dẫn làm bài tập thực hành

Tin học 10-kntt

-Kiểm tra tin học 10 - kntt
-Lý thuyết tin học 10 - kntt
-Thực hành tin học 10 - kntt
-Trắc nghiệm tin học 10 - kntt
-Ôn bài vui nhộn tin học 10 - kntt
-Gợi ý trả lời sgk tin học 10 - kntt
-Bài giảng điện tử tin học 10 - kntt

Tin học 11, 12, TN-12

-Tốt nghiệp THPT
-Lý thuyết Python cơ bản
-Lý thuyết tin học 12
-Thực hành Python cơ bản
-Thực hành tin học 12
-Trắc nghiệm Python cơ bản
-Trắc nghiệm tin học 12

Tổng số lượt xem

Chăm chỉ chiến thắng tài năng
khi tài năng không chịu chăm chỉ.

- Tim Notke -

Bản quyền
Liên hệ
Chat Zalo
Chat Facebook