Thầy cô kiến thức thâm sâu
Học sinh chăm chỉ bước đầu thành công.

Banner Thầy Cải Quốc Thái

Các bài đăng mới nhất:

Đề kiểm tra cuối kỳ II - Năm học: 2023-2024, Môn: Tin học 10 (Sách kết nối tri thức - Định hướng tin học ứng dụng)

Đây là đề kiểm tra cuối kỳ II - Năm học: 2023-2024, Môn: Tin học 10 (Sách kết nối tri thức - Định hướng tin học ứng dụng). Đề thi gồm có hai phần, phần trắc nghiệm và phần thực hành.

Chúc các em làm bài tốt!

Đề kiểm tra cuối kỳ II - Năm học: 2023-2024, Môn: Tin học 11 (Sách Kết nối tri thức - Định hướng tin học ứng dụng)

Đây là đề kiểm tra cuối kỳ II - Năm học: 2023-2024, Môn: Tin học 11 (Sách kết nối tri thức - Định hướng tin học ứng dụng). Nội dung đề kiểm tra lấy trong đề cương ôn tập (bài 1 đến bài 8 và bài 25 đến bài 31). Phần trắc nghiệm các em nháy chuột vào nút Bắt đầu làm bài để làm bài trắc nghiệm Online. Phần thực hành dùng phần mềm Videopad để làm bài nhé.

Chúc các em làm bài thật tốt!

Đề kiểm tra thường xuyên 2, Học kỳ II - Năm học: 2023-2024, Môn: Tin học 11 (Sách kết nối tri thức - Định hướng tin học ứng dụng)

 Đây là đề kiểm tra thường xuyên 2, học kỳ II - Năm học: 2023-2024, Môn: Tin học 11 (Sách kết nối tri thức - Định hướng tin học ứng dụng). Nội dung đề kiểm tra nằm trong các bài từ 25 đến 31. Các em nháy chuột vào nút Bắt đầu làm bài để làm bài trắc nghiệm Online.
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời câu 19 và câu 20. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
 Chúc các em làm bài thật tốt!

Đề kiểm tra thường xuyên 2, Học kỳ II - Năm học: 2023-2024, Môn: Tin học 10 (Sách kết nối tri thức - Định hướng tin học ứng dụng)

 Đây là đề kiểm tra thường xuyên 2, học kỳ II - Năm học: 2023-2024, Môn: Tin học 10 (Sách kết nối tri thức - Định hướng tin học ứng dụng). Nội dung đề kiểm tra nằm trong các bài từ 21 đến 29. Các em nháy chuột vào nút Bắt đầu làm bài để làm bài trắc nghiệm Online.
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời câu 19 và câu 20. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
 Chúc các em làm bài thật tốt!

Đề cương ôn tập kiểm tra cuối kỳ II - Năm học: 2023-2024, Môn: Tin học 10 (Sách kết nối tri thức - Định hướng tin học ứng dụng)

 Đây là đề cương ôn tập kiểm tra cuối kỳ II - Năm học: 2023-2024, môn tin học 10 (Sách kết nối tri thức - Định hướng tin học ứng dụng). Phần trắc nghiệm các em nháy vào Bắt đầu làm bài để làm bài Online và xem lại đáp án để tự ôn tập, phần thực hành các em tham khảo một số đề mẫu, chỗ nào chưa hiểu thì hỏi thầy nhé. Chúc các em ôn tập tốt!

Đề cương ôn tập kiểm tra cuối kỳ II - Năm học: 2023-2024, Môn: Tin học 11 (Sách kết nối tri thức - Định hướng tin học ứng dụng)

 Đây là đề cương ôn tập kiểm tra cuối kỳ II - Năm học: 2023-2024, môn tin học 11 (Sách kết nối tri thức - Định hướng tin học ứng dụng). Phần trắc nghiệm các em vào làm Online cho từng bài hoặc nháy vào nút Bắt đầu làm bài để làm mỗi đề 20 câu rút ngẫu nhiên từ các bài. Phần thực hành thầy sẽ hướng dẫn trực tiếp trên phòng máy. Chúc các em ôn tập tốt!

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (Gồm các bài: 1 đến 8 và 25 đến 31)

Trắc nghiệm: Bài 1-Lưu trữ dữ liệu và khai thác thông tin
Trắc nghiệm: Bài 2-Cơ sở dữ liệu
Trắc nghiệm: Bài 3-Hệ quản trị cơ sở dữ liệu và hệ cơ sở dữ liệu
Trắc nghiệm: Bài 4-Cơ sở dữ liệu quan hệ
Trắc nghiệm: Bài 5-SQL-Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc
Trắc nghiệm: Bài 6-Lưu trữ và chia sẻ tệp tin trên Internet
Trắc nghiệm: Bài 7-Thực hành tìm kiếm thông tin trên Internet
Trắc nghiệm: Bài 8-Thực hành nâng cao sử dụng thư điện tử và mạng xã hội
Trắc nghiệm: Bài 25-Bảo mật và an toàn hệ cơ sở dữ liệu
Trắc nghiệm: Bài 26-Công việc quản trị cơ sở dữ liệu
Trắc nghiệm: Bài 27-Quản trị cơ sở dữ liệu trên máy tính
Trắc nghiệm: Bài 28-Thực hành xác định cấu trúc bảng và các trường khoá
Trắc nghiệm: Bài 29-Khám phá phần mềm làm phim
Trắc nghiệm: Bài 30-Biên tập phim
Trắc nghiệm: Bài 31-Thực hành tạo phim hoạt hình

B. PHẦN THỰC HÀNH (Gồm các bài 29, 30, 31)
Sử dụng phần mềm VideoPad tạo đoạn phim theo yêu cầu sau:

 - Chuẩn bị ít nhất 5 ảnh và 1 đoạn video ngắn (đã cho sẵn).
 - Dùng New Project để tự tạo hoặc chọn một template có sẵn trong VideoPad để tạo đoạn phim (Ví dụ: template Vacation, Christmas…).
 - Thêm nhạc nền cho đoạn phim (Sử dụng đoạn nhạc theo sở thích hoặc dùng đoạn nhạc có sẵn trong VideoPad).
 - Tạo trang xuất hiện đầu tiên (Intro) của đoạn phim (Chọn hình ảnh, thêm văn bản,…).
 - Tạo trang xuất hiện cuối cùng (Outro) của đoạn phim (Chọn hình ảnh, thêm văn bản,…).
 - Chỉnh sửa âm thanh (hiệu ứng âm thanh tăng dần, giảm dần,...).
 - Tạo hiệu ứng cho từng phân cảnh và hiệu ứng chuyển cảnh.
 - Căn chỉnh thời gian cho các phân cảnh trong đoạn phim.
 - Tạo phụ đề cho từng phân cảnh trong đoạn phim.

Tải file cài đặt VideoPad
Tải tư liệu đề chính thức
Tải tư liệu đề dự phòng

CÙNG CHUYÊN MỤC:

✔ Đề kiểm tra TX 1 - Học kỳ II, Năm học: 2023-2024, Môn: Tin học 11, Mã đề: 111
✔ Đề kiểm tra TX 1 - Học kỳ II, Năm học: 2023-2024, Môn: Tin học 11, Mã đề: 112
✔ Đề kiểm tra cuối kỳ I, Năm học: 2023-2024, Môn: Tin học 11, Mã đề: 111
✔ Đề kiểm tra cuối kỳ I, Năm học: 2023-2024, Môn: Tin học 11, Mã đề: 112
☎ Đề cương ôn tập kiểm tra, Cuối kỳ I - Năm học: 2023-2024, Môn: Tin học 11
✔ Đề kiểm tra TX 2 - Học kỳ I, Năm học: 2023-2024, Môn: Tin học 11, Mã đề: 111
✔ Đề kiểm tra TX 2 - Học kỳ I, Năm học: 2023-2024, Môn: Tin học 11, Mã đề: 112
✔ Đề kiểm tra giữa kỳ I, Năm học: 2023-2024, Môn: Tin học 11, Mã đề: 111
✔ Đề kiểm tra giữa kỳ I, Năm học: 2023-2024, Môn: Tin học 11, Mã đề: 112
☎ Đề cương ôn tập kiểm tra, Giữa kỳ I - Năm học: 2023-2024, Môn: Tin học 11
✔ Đề kiểm tra TX 1 - Học kỳ I, Năm học: 2023-2024, Môn: Tin học 11, Mã đề: 111
✔ Đề kiểm tra TX 1 - Học kỳ I, Năm học: 2023-2024, Môn: Tin học 11, Mã đề: 112

XEM THÊM:

1. Lý thuyết tin học 11 (Sách kết nối tri thức - Định hướng tin học ứng dụng)
2. Thực hành tin học 11 (Sách kết nối tri thức - Định hướng tin học ứng dụng)
3. Gợi ý trả lời SGK tin học 11 (Sách kết nối tri thức - Định hướng tin học ứng dụng)
4. Trắc nghiệm tin học 11 (Sách kết nối tri thức - Định hướng tin học ứng dụng)
5. Bài giảng điện tử tin học 11 (Sách kết nối tri thức - Định hướng tin học ứng dụng)
6. Kiểm tra tin học 11 (Sách kết nối tri thức - Định hướng tin học ứng dụng)

Đề kiểm tra giữa kỳ II - Năm học: 2023-2024, Môn: Tin học 11, Mã đề: 112 (Sách kết nối tri thức - Định hướng tin học ứng dụng)

 Đây là đề kiểm tra giữa kỳ II - Năm học: 2023-2024, Môn: Tin học 11 (sách Kết nối tri thức). Đề kiểm tra, nội dung có trong các bài 1, 2, 3, 4, 5, 25, 26, 27, 28. Phần trắc nghiệm các em xem đề rồi nháy chuột vào nút Bắt đầu làm bài ở cuối đề để làm bài trắc nghiệm Online. Phần thực hành dùng phần mềm GIMP để làm bài nhé. Chúc các em làm bài thật tốt!

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

B. PHẦN THỰC HÀNH (5 điểm)

Cho ảnh bên dưới (anh_goc.png) Tải ảnh

Dùng phần mềm GIMP thực hiện các yêu cầu sau:

1. Cắt ảnh
- Từ anh_goc.png, dùng công cụ Crop để cắt ảnh.
- Điều chỉnh kích thước và độ phân giải cho ảnh theo các thông số trong hộp thoại Scale Image như bên dưới:
- Chọn File ==> Export As... để xuất ảnh, ta được ảnh 1 bên dưới (anh1.png)
2. Xóa các chi tiết thừa và tạo thêm các vùng cần thiết cho ảnh
- Từ anh_goc.png, dùng công cụ CloneHealing để xóa các chi tiết không cần thiết.
- Dùng công cụ Free Tool để tạo vùng chọn, sau đó dùng công cụ Gradient để tô màu chuyển cho vùng chọn.
 +Thông số màu nổi (Foreground: R 50, G 50, B 50)
 +Thông số màu nền (Background: R 80, G 80, B 80)
-Điều chỉnh kích thước và độ phân giải cho ảnh theo các thông số trong hộp thoại Scale Image như bên dưới:
- Chọn File ==> Export As... để xuất ảnh, ta được ảnh 2 bên dưới (anh2.png)
3. Tạo ảnh động đơn giản (file có đuôi .gif)
- Chọn File ==> Open as Layers... để mở anh2.jpg
- Tiếp tục chọn File ==> Open as Layers... để mở anh1.jpg
- Dùng công cụ Move Tool di chuyển anh1.png đến vị trí thích hợp như hình bên dưới:
- Chọn File ==> Export As... để xuất ảnh động (Lưu ý: ảnh động được đặt tên là Hovaten_lop.gif, Ví dụ: NguyenHoangAn_10A5.gif)

CÙNG CHUYÊN MỤC:

✔ Đề kiểm tra TX 1 - Học kỳ II, Năm học: 2023-2024, Môn: Tin học 11, Mã đề: 111
✔ Đề kiểm tra TX 1 - Học kỳ II, Năm học: 2023-2024, Môn: Tin học 11, Mã đề: 112
✔ Đề kiểm tra cuối kỳ I, Năm học: 2023-2024, Môn: Tin học 11, Mã đề: 111
✔ Đề kiểm tra cuối kỳ I, Năm học: 2023-2024, Môn: Tin học 11, Mã đề: 112
☎ Đề cương ôn tập kiểm tra, Cuối kỳ I - Năm học: 2023-2024, Môn: Tin học 11
✔ Đề kiểm tra TX 2 - Học kỳ I, Năm học: 2023-2024, Môn: Tin học 11, Mã đề: 111
✔ Đề kiểm tra TX 2 - Học kỳ I, Năm học: 2023-2024, Môn: Tin học 11, Mã đề: 112
✔ Đề kiểm tra giữa kỳ I, Năm học: 2023-2024, Môn: Tin học 11, Mã đề: 111
✔ Đề kiểm tra giữa kỳ I, Năm học: 2023-2024, Môn: Tin học 11, Mã đề: 112
☎ Đề cương ôn tập kiểm tra, Giữa kỳ I - Năm học: 2023-2024, Môn: Tin học 11
✔ Đề kiểm tra TX 1 - Học kỳ I, Năm học: 2023-2024, Môn: Tin học 11, Mã đề: 111
✔ Đề kiểm tra TX 1 - Học kỳ I, Năm học: 2023-2024, Môn: Tin học 11, Mã đề: 112

XEM THÊM:

1. Lý thuyết tin học 11 (Sách kết nối tri thức - Định hướng tin học ứng dụng)
2. Thực hành tin học 11 (Sách kết nối tri thức - Định hướng tin học ứng dụng)
3. Gợi ý trả lời SGK tin học 11 (Sách kết nối tri thức - Định hướng tin học ứng dụng)
4. Trắc nghiệm tin học 11 (Sách kết nối tri thức - Định hướng tin học ứng dụng)
5. Bài giảng điện tử tin học 11 (Sách kết nối tri thức - Định hướng tin học ứng dụng)
6. Kiểm tra tin học 11 (Sách kết nối tri thức - Định hướng tin học ứng dụng)

Đề kiểm tra giữa kỳ II - Năm học: 2023-2024, Môn: Tin học 11, Mã đề: 111 (Sách kết nối tri thức - Định hướng tin học ứng dụng)

 Đây là đề kiểm tra giữa kỳ II - Năm học: 2023-2024, Môn: Tin học 11 (sách Kết nối tri thức). Đề kiểm tra, nội dung có trong các bài 1, 2, 3, 4, 5, 25, 26, 27, 28. Phần trắc nghiệm các em xem đề rồi nháy chuột vào nút Bắt đầu làm bài ở cuối đề để làm bài trắc nghiệm Online. Phần thực hành dùng phần mềm GIMP để làm bài nhé. Chúc các em làm bài thật tốt!

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

B. PHẦN THỰC HÀNH (5 điểm)

Cho ảnh bên dưới (anh_goc.jpg) Tải ảnh

Dùng phần mềm GIMP thực hiện các yêu cầu sau:

1. Cắt ảnh
- Từ anh_goc.jpg, dùng công cụ Crop để cắt ảnh.
- Điều chỉnh kích thước và độ phân giải cho ảnh theo các thông số trong hộp thoại Scale Image như bên dưới:
- Chọn File ==> Export As... để xuất ảnh, ta được ảnh 1 bên dưới (anh1.jpg)
2. Xóa các chi tiết thừa và tạo thêm các vùng cần thiết cho ảnh
- Từ anh_goc.jpg, dùng công cụ CloneHealing để xóa các chi tiết không cần thiết.
- Dùng công cụ Free Tool để tạo vùng chọn, sau đó dùng công cụ Gradient để tô màu chuyển cho vùng chọn.
 +Thông số màu nổi (Foreground: R 50, G 50, B 50)
 +Thông số màu nền (Background: R 80, G 80, B 80)
-Điều chỉnh kích thước và độ phân giải cho ảnh theo các thông số trong hộp thoại Scale Image như bên dưới:
- Chọn File ==> Export As... để xuất ảnh, ta được ảnh 2 bên dưới (anh2.jpg)
3. Tạo ảnh động đơn giản (file có đuôi .gif)
- Chọn File ==> Open as Layers... để mở anh2.jpg
- Tiếp tục chọn File ==> Open as Layers... để mở anh1.jpg
- Dùng công cụ Move Tool di chuyển anh1.jpg đến vị trí thích hợp như hình bên dưới:
- Chọn File ==> Export As... để xuất ảnh động (Lưu ý: ảnh động được đặt tên là Hovaten_lop.gif, Ví dụ: NguyenHoangAn_10A5.gif)

CÙNG CHUYÊN MỤC:

✔ Đề kiểm tra TX 1 - Học kỳ II, Năm học: 2023-2024, Môn: Tin học 11, Mã đề: 111
✔ Đề kiểm tra TX 1 - Học kỳ II, Năm học: 2023-2024, Môn: Tin học 11, Mã đề: 112
✔ Đề kiểm tra cuối kỳ I, Năm học: 2023-2024, Môn: Tin học 11, Mã đề: 111
✔ Đề kiểm tra cuối kỳ I, Năm học: 2023-2024, Môn: Tin học 11, Mã đề: 112
☎ Đề cương ôn tập kiểm tra, Cuối kỳ I - Năm học: 2023-2024, Môn: Tin học 11
✔ Đề kiểm tra TX 2 - Học kỳ I, Năm học: 2023-2024, Môn: Tin học 11, Mã đề: 111
✔ Đề kiểm tra TX 2 - Học kỳ I, Năm học: 2023-2024, Môn: Tin học 11, Mã đề: 112
✔ Đề kiểm tra giữa kỳ I, Năm học: 2023-2024, Môn: Tin học 11, Mã đề: 111
✔ Đề kiểm tra giữa kỳ I, Năm học: 2023-2024, Môn: Tin học 11, Mã đề: 112
☎ Đề cương ôn tập kiểm tra, Giữa kỳ I - Năm học: 2023-2024, Môn: Tin học 11
✔ Đề kiểm tra TX 1 - Học kỳ I, Năm học: 2023-2024, Môn: Tin học 11, Mã đề: 111
✔ Đề kiểm tra TX 1 - Học kỳ I, Năm học: 2023-2024, Môn: Tin học 11, Mã đề: 112

XEM THÊM:

1. Lý thuyết tin học 11 (Sách kết nối tri thức - Định hướng tin học ứng dụng)
2. Thực hành tin học 11 (Sách kết nối tri thức - Định hướng tin học ứng dụng)
3. Gợi ý trả lời SGK tin học 11 (Sách kết nối tri thức - Định hướng tin học ứng dụng)
4. Trắc nghiệm tin học 11 (Sách kết nối tri thức - Định hướng tin học ứng dụng)
5. Bài giảng điện tử tin học 11 (Sách kết nối tri thức - Định hướng tin học ứng dụng)
6. Kiểm tra tin học 11 (Sách kết nối tri thức - Định hướng tin học ứng dụng)

Bài đăng phổ biến

Bài đăng nổi bật

Thực hành tin học 10-Sách Kết nối tri thức, Bài thực hành số 16-Vẽ miếng dưa hấu có văn bản

Yêu cầu: Vẽ miếng dưa hấu như hình 14.7. Đây là phần luyện tập câu 3, sgk tin học 10 trang 81 (sách Kết nối tri thức).

Học Online!

-Học sinh nộp bài
-Học sinh xem điểm
-Video bài giảng lý thuyết
-Học sinh làm việc theo nhóm
-Ôn bài vui nhộn tin học 10 - kntt
-Học sinh làm bài trắc nghiệm Online
-Video hướng dẫn làm bài tập thực hành

Tin học 10-kntt

-Kiểm tra tin học 10 - kntt
-Lý thuyết tin học 10 - kntt
-Thực hành tin học 10 - kntt
-Trắc nghiệm tin học 10 - kntt
-Ôn bài vui nhộn tin học 10 - kntt
-Gợi ý trả lời sgk tin học 10 - kntt
-Bài giảng điện tử tin học 10 - kntt

Tin học 11, 12, TN-12

-Tốt nghiệp THPT
-Lý thuyết Python cơ bản
-Lý thuyết tin học 12
-Thực hành Python cơ bản
-Thực hành tin học 12
-Trắc nghiệm Python cơ bản
-Trắc nghiệm tin học 12

Tổng số lượt xem

Chăm chỉ chiến thắng tài năng
khi tài năng không chịu chăm chỉ.

- Tim Notke -

Bản quyền
Liên hệ
Chat Zalo
Chat Facebook