Thầy cô kiến thức thâm sâu
Học sinh chăm chỉ bước đầu thành công.

Hiển thị các bài đăng có nhãn trac-nghiem-nghe-thvp. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn trac-nghiem-nghe-thvp. Hiển thị tất cả bài đăng

Đề kiểm tra cuối kì I - Năm học 2020-2021 (Nghề THVP)

Đây là đề kiểm tra cuối kỳ I - năm học 2020-2021, môn nghề tin học văn phòng. Hình thức làm bài: trắc nghiệm online, học sinh khi làm bài xong biết điểm ngay tại chỗ.

Đề số 1 (Nghề THVP)

Đây là đề kiểm tra trắc nghiệm online môn nghề tin học văn phòng, dành cho học sinh khối 11. Khi làm bài xong các em được xem điểm, xem lại các câu trả lời đúng, câu trả lời sai để tự ôn tập các kiến thức đã học.

Đề số 2 (Nghề THVP)

Đây là đề kiểm tra trắc nghiệm online môn nghề tin học văn phòng, dành cho học sinh khối 11. Khi làm bài xong các em được xem điểm, xem lại các câu trả lời đúng, câu trả lời sai để tự ôn tập các kiến thức đã học.

Đề số 3 (Nghề THVP)

Đây là đề kiểm tra trắc nghiệm online môn nghề tin học văn phòng, dành cho học sinh khối 11. Khi làm bài xong các em được xem điểm, xem lại các câu trả lời đúng, câu trả lời sai để tự ôn tập các kiến thức đã học.

Đề số 4 (Nghề THVP)

Đây là đề kiểm tra trắc nghiệm online môn nghề tin học văn phòng, dành cho học sinh khối 11. Khi làm bài xong các em được xem điểm, xem lại các câu trả lời đúng, câu trả lời sai để tự ôn tập các kiến thức đã học.

Bài đăng phổ biến

Bài đăng nổi bật

Thực hành tin học 10-Sách Kết nối tri thức, Bài thực hành số 16-Vẽ miếng dưa hấu có văn bản

Yêu cầu: Vẽ miếng dưa hấu như hình 14.7. Đây là phần luyện tập câu 3, sgk tin học 10 trang 81 (sách Kết nối tri thức).

Học Online!

-Học sinh nộp bài
-Học sinh xem điểm
-Video bài giảng lý thuyết
-Học sinh làm việc theo nhóm
-Ôn bài vui nhộn tin học 10 - kntt
-Học sinh làm bài trắc nghiệm Online
-Video hướng dẫn làm bài tập thực hành

Tin học 10-kntt

-Kiểm tra tin học 10 - kntt
-Lý thuyết tin học 10 - kntt
-Thực hành tin học 10 - kntt
-Trắc nghiệm tin học 10 - kntt
-Ôn bài vui nhộn tin học 10 - kntt
-Gợi ý trả lời sgk tin học 10 - kntt
-Bài giảng điện tử tin học 10 - kntt

Tin học 11, 12, TN-12

-Tốt nghiệp THPT
-Lý thuyết Python cơ bản
-Lý thuyết tin học 12
-Thực hành Python cơ bản
-Thực hành tin học 12
-Trắc nghiệm Python cơ bản
-Trắc nghiệm tin học 12

Tổng số lượt xem

Chăm chỉ chiến thắng tài năng
khi tài năng không chịu chăm chỉ.

- Tim Notke -

Bản quyền
Liên hệ
Chat Zalo
Chat Facebook