Thầy cô kiến thức thâm sâu
Học sinh chăm chỉ bước đầu thành công.

Hiển thị các bài đăng có nhãn trac-nghiem-python. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn trac-nghiem-python. Hiển thị tất cả bài đăng

ĐỀ SỐ 8A (Bài 8-Kiểu danh sách - Python căn bản)

Đây là đề trắc nghiệm online có chấm điểm. Mỗi đề tương ứng với một bài đã học, nhằm giúp người học ôn lại các kiến thức đã học!

ĐỀ SỐ 7A (Bài 7-Vòng lặp while - Python căn bản)

Đây là đề trắc nghiệm online có chấm điểm. Mỗi đề tương ứng với một bài đã học, nhằm giúp người học ôn lại các kiến thức đã học!

Đề kiểm tra cuối kỳ I - Môn tin 11 (Năm học 2021-2022), Mã đề: 112

Đây là đề kiểm tra cuối kỳ I - Môn tin 11 (Năm học 2021-2022). Mấy em đăng nhập, điền đầy đủ các thông tin theo yêu cầu để làm bài nhé. Chúc các em làm bài thật tốt!

Đề kiểm tra cuối kỳ I - Môn tin 11 (Năm học 2021-2022), Mã đề: 111

Đây là đề kiểm tra cuối kỳ I - Môn tin 11 (Năm học 2021-2022). Mấy em đăng nhập, điền đầy đủ các thông tin theo yêu cầu để làm bài nhé. Chúc các em làm bài thật tốt!

Đề cương ôn tập kiểm tra cuối kỳ I - Môn tin 11 (Năm học 2021-2022)

Đây là đề cương ôn tập kiểm tra cuối kỳ I dành cho học sinh khối 11 năm học 2021-2022. Gồm có 50 câu nhưng có một số câu trùng các em cứ làm bình thường để ôn tập nhé!

ĐỀ SỐ 1B (Trắc nghiệm Python căn bản)

 Các em học sinh làm nhiều lần để ôn tập chuẩn bị kiểm tra giữa kỳ I-năm học 2021-2022.

ĐỀ SỐ 2B (Trắc nghiệm Python căn bản)

 Các em học sinh làm nhiều lần để ôn tập chuẩn bị kiểm tra giữa kỳ I-năm học 2021-2022.

ĐỀ SỐ 3B (Trắc nghiệm Python căn bản)

 Các em học sinh làm nhiều lần để ôn tập chuẩn bị kiểm tra giữa kỳ I-năm học 2021-2022.

ĐỀ SỐ 4B (Trắc nghiệm Python căn bản)

 Các em học sinh làm nhiều lần để ôn tập chuẩn bị kiểm tra giữa kỳ I-năm học 2021-2022.

ĐỀ SỐ 5B (Trắc nghiệm Python căn bản)

 Các em học sinh làm nhiều lần để ôn tập chuẩn bị kiểm tra giữa kỳ I-năm học 2021-2022.

ĐỀ SỐ 6B (Trắc nghiệm Python căn bản)

 Các em học sinh làm nhiều lần để ôn tập chuẩn bị kiểm tra giữa kỳ I-năm học 2021-2022.

Đề tham khảo-Kiểm tra giữa kỳ I-Năm học 2021-2022 (Môn tin 11)

 Các em học sinh làm nhiều lần để ôn tập chuẩn bị kiểm tra giữa kỳ I-năm học 2021-2022.

ĐỀ SỐ 6 (Bài 6-Vòng lặp for và hàm range - Python căn bản)

Đây là đề trắc nghiệm online có chấm điểm. Mỗi đề tương ứng với một bài đã học, nhằm giúp người học ôn lại các kiến thức đã học!

ĐỀ SỐ 5 (Bài 5-Câu lệnh điều kiện if - Python căn bản)

Đây là đề trắc nghiệm online có chấm điểm. Mỗi đề tương ứng với một bài đã học, nhằm giúp người học ôn lại các kiến thức đã học!

ĐỀ SỐ 4 (Bài 4-Các phép toán cơ bản trên số thực - Python căn bản)

Đây là đề trắc nghiệm online có chấm điểm. Mỗi đề tương ứng với một bài đã học, nhằm giúp người học ôn lại các kiến thức đã học!

ĐỀ SỐ 3 (Bài 3-Các phép toán cơ bản trên số nguyên - Python căn bản)

Đây là đề trắc nghiệm online có chấm điểm. Mỗi đề tương ứng với một bài đã học, nhằm giúp người học ôn lại các kiến thức đã học!

ĐỀ SỐ 2 (Bài 2-Chương trình python đầu tiên - Python căn bản)

Đây là đề trắc nghiệm online có chấm điểm. Mỗi đề tương ứng với một bài đã học, nhằm giúp người học ôn lại các kiến thức đã học!

ĐỀ SỐ 1 (Bài 1-Môi trường làm việc của python - Python căn bản)

Đây là đề trắc nghiệm online có chấm điểm. Mỗi đề tương ứng với một bài đã học, nhằm giúp người học ôn lại các kiến thức đã học!

Bài đăng phổ biến

Bài đăng nổi bật

Thực hành tin học 10-Sách Kết nối tri thức, Bài thực hành số 16-Vẽ miếng dưa hấu có văn bản

Yêu cầu: Vẽ miếng dưa hấu như hình 14.7. Đây là phần luyện tập câu 3, sgk tin học 10 trang 81 (sách Kết nối tri thức).

Học Online!

-Học sinh nộp bài
-Học sinh xem điểm
-Video bài giảng lý thuyết
-Học sinh làm việc theo nhóm
-Ôn bài vui nhộn tin học 10 - kntt
-Học sinh làm bài trắc nghiệm Online
-Video hướng dẫn làm bài tập thực hành

Tin học 10-kntt

-Kiểm tra tin học 10 - kntt
-Lý thuyết tin học 10 - kntt
-Thực hành tin học 10 - kntt
-Trắc nghiệm tin học 10 - kntt
-Ôn bài vui nhộn tin học 10 - kntt
-Gợi ý trả lời sgk tin học 10 - kntt
-Bài giảng điện tử tin học 10 - kntt

Tin học 11, 12, TN-12

-Tốt nghiệp THPT
-Lý thuyết Python cơ bản
-Lý thuyết tin học 12
-Thực hành Python cơ bản
-Thực hành tin học 12
-Trắc nghiệm Python cơ bản
-Trắc nghiệm tin học 12

Tổng số lượt xem

Chăm chỉ chiến thắng tài năng
khi tài năng không chịu chăm chỉ.

- Tim Notke -

Bản quyền
Liên hệ
Chat Zalo
Chat Facebook