Thầy cô kiến thức thâm sâu
Học sinh chăm chỉ bước đầu thành công.

Hiển thị các bài đăng có nhãn trac-nghiem-tin-10. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn trac-nghiem-tin-10. Hiển thị tất cả bài đăng

Đề kiểm tra trắc nghiệm Online (Đề số 6, 20 câu) - Tin học 10 (bài 16, 17)

Đây là đề kiểm tra trắc nghiệm online (Đề số 6 - 20 câu) - tin học lớp 10, kiến thức nằm trong các bài 16, 17. Khi làm bài xong các em được xem điểm, xem lại các câu trả lời đúng, câu trả lời sai để tự ôn tập các kiến thức đã học.

Đề kiểm tra trắc nghiệm Online (Đề số 5, 20 câu) - Tin học 10 (Bài 14, 15)

Đây là đề kiểm tra trắc nghiệm online (Đề số 5 - 20 câu) - tin học lớp 10, kiến thức nằm trong các bài 14, 15. Khi làm bài xong các em được xem điểm, xem lại các câu trả lời đúng, câu trả lời sai để tự ôn tập các kiến thức đã học.

Hướng dẫn làm bài kiểm tra trắc nghiệm online

-Nháy chuột vào đề kiểm tra muốn làm bài 
-Màn hình xuất hiện như sau:


-Điền đầy đủ các thông tin theo yêu cầu:

          +Họ và tên (bắt buộc)

          +Lớp (bắt buộc)

-Nháy chuột vào nút Tiếp

-Màn hình như sau xuất hiện:-Mỗi câu hỏi chỉ được lựa chọn 1 câu trả lời đúng nhất (bắt buộc, không được bỏ qua câu hỏi)

-Kéo màn hình xuống để làm các câu tiếp theo-Khi làm bài đến câu cuối cùng, nháy chuột vào nút Gửi, màn hình như sau xuất hiện:-Nháy chuột vào Xem điểm số, màn hình như sau xuất hiện:-Họ và tên: Nguyễn Thành An

-Lớp: 10A1

-Tổng điểm: 9/20 (nghĩa là các em làm đúng 9 câu, sai 11 câu)

-Kéo màn hình xuống PHẦN TRẮC NGHIỆM.
-Xem lại các câu làm sai, có hiện đáp án đúng để ôn lại bài học.


CHÚC CÁC EM LÀM BÀI THẬT TỐT!


Đề kiểm tra trắc nghiệm online (Đề số 1, 20 câu) - Tin học 10 (Bài 1,2,3)

Đây là đề kiểm tra trắc nghiệm online (Đề số 1 - 20 câu) - tin học lớp 10, kiến thức nằm trong các bài 1, 2, 3. Khi làm bài xong các em được xem điểm, xem lại các câu trả lời đúng, câu trả lời sai để tự ôn tập các kiến thức đã học.

Đề kiểm tra trắc nghiệm online (Đề số 2, 20 câu) - tin học 10 (Bài 3,4,5,6)

Đây là đề kiểm tra trắc nghiệm online (Đề số 2 - 20 câu) - tin học lớp 10, kiến thức nằm trong các bài 3, 4, 5, 6. Khi làm bài xong các em được xem điểm, xem lại các câu trả lời đúng, câu trả lời sai để tự ôn tập các kiến thức đã học.

Đề kiểm tra trắc nghiệm online (Đề số 3, 20 câu) - tin học 10 (Bài 7,8,9,10)

Đây là đề kiểm tra trắc nghiệm online (Đề số 3 - 20 câu) - tin học lớp 10, kiến thức nằm trong các bài 7, 8, 9, 10. Khi làm bài xong các em được xem điểm, xem lại các câu trả lời đúng, câu trả lời sai để tự ôn tập các kiến thức đã học.

Đề kiểm tra trắc nghiệm online (Đề số 4, 20 câu) - tin học 10 (Bài 10,11,12,13)

Đây là đề kiểm tra trắc nghiệm online (Đề số 4 - 20 câu) - tin học lớp 10, kiến thức nằm trong các bài 10, 11, 12, 13. Khi làm bài xong các em được xem điểm, xem lại các câu trả lời đúng, câu trả lời sai để tự ôn tập các kiến thức đã học.

Đề kiểm tra trắc nghiệm online (Đề số 1, 40 câu) - Tin học 10 (Bài 1,2,3)

Đây là đề kiểm tra trắc nghiệm online (Đề số 1 - 40 câu) - tin học lớp 10, kiến thức nằm trong các bài 1, 2, 3. Khi làm bài xong các em được xem điểm, xem lại các câu trả lời đúng, câu trả lời sai để tự ôn tập các kiến thức đã học.

Đề kiểm tra trắc nghiệm online (Đề số 2, 40 câu) - Tin học 10 (từ bài 3 đến bài 8)

Đây là đề kiểm tra trắc nghiệm online (Đề số 2 - 40 câu) - tin học lớp 10, kiến thức nằm trong các bài 3, 4, 5, 6, 7, 8. Khi làm bài xong các em được xem điểm, xem lại các câu trả lời đúng, câu trả lời sai để tự ôn tập các kiến thức đã học.

Đề kiểm tra trắc nghiệm online (Đề số 3, 40 câu) - Tin học 10 (từ bài 8 đến bài 12)

Đây là đề kiểm tra trắc nghiệm online (Đề số 3 - 40 câu) - tin học lớp 10, kiến thức nằm trong các bài 8, 9, 10, 11, 12. Khi làm bài xong các em được xem điểm, xem lại các câu trả lời đúng, câu trả lời sai để tự ôn tập các kiến thức đã học.

Bài đăng phổ biến

Bài đăng nổi bật

Thực hành tin học 10-Sách Kết nối tri thức, Bài thực hành số 16-Vẽ miếng dưa hấu có văn bản

Yêu cầu: Vẽ miếng dưa hấu như hình 14.7. Đây là phần luyện tập câu 3, sgk tin học 10 trang 81 (sách Kết nối tri thức).

Học Online!

-Học sinh nộp bài
-Học sinh xem điểm
-Video bài giảng lý thuyết
-Học sinh làm việc theo nhóm
-Ôn bài vui nhộn tin học 10 - kntt
-Học sinh làm bài trắc nghiệm Online
-Video hướng dẫn làm bài tập thực hành

Tin học 10-kntt

-Kiểm tra tin học 10 - kntt
-Lý thuyết tin học 10 - kntt
-Thực hành tin học 10 - kntt
-Trắc nghiệm tin học 10 - kntt
-Ôn bài vui nhộn tin học 10 - kntt
-Gợi ý trả lời sgk tin học 10 - kntt
-Bài giảng điện tử tin học 10 - kntt

Tin học 11, 12, TN-12

-Tốt nghiệp THPT
-Lý thuyết Python cơ bản
-Lý thuyết tin học 12
-Thực hành Python cơ bản
-Thực hành tin học 12
-Trắc nghiệm Python cơ bản
-Trắc nghiệm tin học 12

Tổng số lượt xem

Chăm chỉ chiến thắng tài năng
khi tài năng không chịu chăm chỉ.

- Tim Notke -

Bản quyền
Liên hệ
Chat Zalo
Chat Facebook