Thầy cô kiến thức thâm sâu
Học sinh chăm chỉ bước đầu thành công.

Hiển thị các bài đăng có nhãn cau-hoi-sgk-tin-12. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn cau-hoi-sgk-tin-12. Hiển thị tất cả bài đăng

Bài 1-Một số khái niệm cơ bản

Gợi ý trả lời câu hỏi sgk tin 12 trang 16. Gửi các em tham khảo!

Bài 2 - Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Gợi ý trả lời câu hỏi sgk tin 12 trang 20. Gửi các em tham khảo!

Bài 3 - Giới thiệu Microsoft Access

Gợi ý trả lời câu hỏi sgk tin 12 trang 33. Gửi các em tham khảo!

Bài 4 - Cấu trúc bảng

Gợi ý trả lời câu hỏi sgk tin 12 trang 39. Gửi các em tham khảo!

Bài 5 - Các thao tác cơ bản trên bảng

Gợi ý trả lời câu hỏi sgk tin 12 trang 47. Gửi các em tham khảo!

Bài 6 - Biểu mẫu

Gợi ý trả lời câu hỏi sgk tin 12 trang 54. Gửi các em tham khảo!

Bài 8-Truy vấn dữ liệu

Gợi ý trả lời câu hỏi sgk tin 12 trang 68. Gửi các em tham khảo!

Bài 9-Báo cáo và kết xuất báo cáo

Gợi ý trả lời câu hỏi sgk tin 12 trang 74. Gửi các em tham khảo!

Bài đăng phổ biến

Bài đăng nổi bật

Thực hành tin học 10-Sách Kết nối tri thức, Bài thực hành số 16-Vẽ miếng dưa hấu có văn bản

Yêu cầu: Vẽ miếng dưa hấu như hình 14.7. Đây là phần luyện tập câu 3, sgk tin học 10 trang 81 (sách Kết nối tri thức).

Học Online!

-Học sinh nộp bài
-Học sinh xem điểm
-Video bài giảng lý thuyết
-Học sinh làm việc theo nhóm
-Ôn bài vui nhộn tin học 10 - kntt
-Học sinh làm bài trắc nghiệm Online
-Video hướng dẫn làm bài tập thực hành

Tin học 10-kntt

-Kiểm tra tin học 10 - kntt
-Lý thuyết tin học 10 - kntt
-Thực hành tin học 10 - kntt
-Trắc nghiệm tin học 10 - kntt
-Ôn bài vui nhộn tin học 10 - kntt
-Gợi ý trả lời sgk tin học 10 - kntt
-Bài giảng điện tử tin học 10 - kntt

Tin học 11, 12, TN-12

-Tốt nghiệp THPT
-Lý thuyết Python cơ bản
-Lý thuyết tin học 12
-Thực hành Python cơ bản
-Thực hành tin học 12
-Trắc nghiệm Python cơ bản
-Trắc nghiệm tin học 12

Tổng số lượt xem

Chăm chỉ chiến thắng tài năng
khi tài năng không chịu chăm chỉ.

- Tim Notke -

Bản quyền
Liên hệ
Chat Zalo
Chat Facebook