Thầy cô kiến thức thâm sâu
Học sinh chăm chỉ bước đầu thành công.

Bài 5-Câu lệnh điều kiện if (Python dành cho người mới bắt đầu)

    Trong cuộc sống hằng ngày chúng ta thường hay sử dụng mệnh đề Nếu … thì …ví dụ như: Nếu tôi đủ 18 tuổi thì tôi sẽ tham gia nghĩa vụ quân sự. Nếu hôm nay trời không mưa thì tôi sẽ đi dạo với bạn. Ngôn ngữ lập trình python cũng có sử dụng mệnh đề như vậy nhưng sử dụng bằng cách nào thì chúng ta cần phải tìm hiểu bài viết dưới đây nhé!

1.Cú pháp câu lệnh if đơn giản:

if   điều kiện :

câu lệnh

     -Ý nghĩa câu lệnh if: nếu điều kiện đúng thì thực hiện câu lệnh.

          +Điều kiện là một biểu thức so sánh:

            +Câu lệnh là lệnh in hoặc biểu thức tính toán.

Lưu ý: sau if, các câu lệnh phải được thụt vào 1 kí tự tab.

     Ví dụ: Nhập vào 2 số nguyên. Xét xem chúng có bằng nhau không.

    Trong chương trình trên, nếu a và b không bằng nhau thì không làm gì cả. Để hoàn thiện chương trình trên, ta dùng câu lệnh if else.

2.Cú pháp câu lệnh if else:

if   điều kiện :

        câu lệnh 1

else :

        câu lệnh 2

     -Ý nghĩa câu lệnh if else:

Nếu điều kiện đúng thì thực hiện câu lệnh 1 ngược lại thì thực hiện câu lệnh 2. sau if, sau else các câu lệnh phải được thụt vào 1 kí tự tab.

Vậy chương trình trên được viết lại hoàn chỉnh như sau:

    Khi chạy chương trình:

Nếu bài tập có nhiều hơn 2 điều kiện thì chúng ta sẽ sử dụng câu lệnh  if elif else. Với câu lệnh này, nhiều điều kiện sẽ được xem xét lần lượt, nếu như tất cả các điều kiện trước sai thì câu lệnh sau else sẽ được thực hiện.

3.Cú pháp câu lệnh if elif else:

if điều kiện 1 :

         câu lệnh 1

elif điều kiện 2 :

câu lệnh 2

elif điều kiện 3 :

câu lệnh 3

else :

câu lệnh 4

     Lưu ý: khi có một điều kiện đúng, câu lệnh trong điều kiện đó sẽ được thực thi và toàn bộ các điều kiện còn lại sẽ không được xem xét nữa.

    Ví dụ 1:  Nhập vào 2 số nguyên. So sánh độ lớn của chúng.

    Khi chạy chương trình:

    Ví dụ 2:  Nhập vào 1 số nguyên. So sánh dấu của nó với số 0.

    Khi chạy chương trình:

    KẾT LUẬN

     Vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong câu lệnh điều kiện if, câu lệnh điều kiện if else và câu lệnh điều kiện if elif else rồi nhé! Có link xem video bên dưới đây!


CỦNG CỐ - DẶN DÒ >> Xem lại lý thuyết bài 5-Câu lệnh điều kiện if
>> Xem lại video bài 5-Câu lệnh điều kiện if
>> Làm bài tập thực hành 5-Câu lệnh điều kiện if

Bài đăng phổ biến

Bài đăng nổi bật

Thực hành tin học 10-Sách Kết nối tri thức, Bài thực hành số 16-Vẽ miếng dưa hấu có văn bản

Yêu cầu: Vẽ miếng dưa hấu như hình 14.7. Đây là phần luyện tập câu 3, sgk tin học 10 trang 81 (sách Kết nối tri thức).

Học Online!

-Học sinh nộp bài
-Học sinh xem điểm
-Video bài giảng lý thuyết
-Học sinh làm việc theo nhóm
-Ôn bài vui nhộn tin học 10 - kntt
-Học sinh làm bài trắc nghiệm Online
-Video hướng dẫn làm bài tập thực hành

Tin học 10-kntt

-Kiểm tra tin học 10 - kntt
-Lý thuyết tin học 10 - kntt
-Thực hành tin học 10 - kntt
-Trắc nghiệm tin học 10 - kntt
-Ôn bài vui nhộn tin học 10 - kntt
-Gợi ý trả lời sgk tin học 10 - kntt
-Bài giảng điện tử tin học 10 - kntt

Tin học 11, 12, TN-12

-Tốt nghiệp THPT
-Lý thuyết Python cơ bản
-Lý thuyết tin học 12
-Thực hành Python cơ bản
-Thực hành tin học 12
-Trắc nghiệm Python cơ bản
-Trắc nghiệm tin học 12

Tổng số lượt xem

Chăm chỉ chiến thắng tài năng
khi tài năng không chịu chăm chỉ.

- Tim Notke -

Bản quyền
Liên hệ
Chat Zalo
Chat Facebook