Thầy cô kiến thức thâm sâu
Học sinh chăm chỉ bước đầu thành công.

Bài 7-Vòng lặp while (Python dành cho người mới bắt đầu)

    Tương tự vòng lặp for, vòng lặp while cũng dùng để giải những bài toán mà công việc được lặp đi lặp lặp lại nhiều lần. Nhưng có điểm hơi khác vòng lặp for, chúng ta cùng nhau nghiên cứu nhé!

Cú pháp vòng lặp while:

while điều kiện :

                    câu lệnh

Ý nghĩa vòng lặp while:

    Nếu điều kiện đúng thì thực hiện câu lệnh, nếu điều kiện sai thì câu lệnh sẽ không được thực hiện và thoát khỏi vòng lặp.

     Ví dụ 1: Tính tổng s = 1+2+3+4+…+… cho đến khi s>50

    ==> Khi chạy chương trình:

    *Giải thích:

    Ví dụ 2: Tính tích (tich = 1x2x3x4x…x… cho đến khi tich>50)

    ==> Khi chạy chương trình:

    *Giải thích:

    Ví dụ 3: Tìm ước chung lớn nhất của 2 số nguyên m và n được nhập vào từ bàn phím. (Ước chung lớn nhất của 2 số là 1 số lớn nhất mà 2 số đó cùng chia hết cho nó, ví dụ ƯCLN(5,10)=5, ƯCLN(6,2)=2)

    ==> Khi chạy chương trình:

    *Giải thích:

     Nhập m=2, n=6. Lúc này n>m nên n=n-m = 6-2=4

     - đến đây ta được m=2, n=4. Lúc này n vẫn lớn hơn m nên n=n-m = 4-2=2

    - đến đây ta được m=2 và n=2, 2 số bằng nhau. Vậy ước chung lớn nhất của m và n là 2

KẾT LUẬN

     Vòng lặp while thực hiện đến khi nào điều kiện không còn đúng nữa thì dừng. Có câu thần chú cho nó là: quay chừng nào sai thì nghỉ.


Củng cố bài - giao nhiệm vụ >> Xem lại lý thuyết bài 7-Vòng lặp while
>> Xem lại video lý thuyết bài 7-Vòng lặp while
>> Làm bài tập thực hành 7-Vòng lặp while

Bài đăng phổ biến

Bài đăng nổi bật

Thực hành tin học 10-Sách Kết nối tri thức, Bài thực hành số 16-Vẽ miếng dưa hấu có văn bản

Yêu cầu: Vẽ miếng dưa hấu như hình 14.7. Đây là phần luyện tập câu 3, sgk tin học 10 trang 81 (sách Kết nối tri thức).

Học Online!

-Học sinh nộp bài
-Học sinh xem điểm
-Video bài giảng lý thuyết
-Học sinh làm việc theo nhóm
-Ôn bài vui nhộn tin học 10 - kntt
-Học sinh làm bài trắc nghiệm Online
-Video hướng dẫn làm bài tập thực hành

Tin học 10-kntt

-Kiểm tra tin học 10 - kntt
-Lý thuyết tin học 10 - kntt
-Thực hành tin học 10 - kntt
-Trắc nghiệm tin học 10 - kntt
-Ôn bài vui nhộn tin học 10 - kntt
-Gợi ý trả lời sgk tin học 10 - kntt
-Bài giảng điện tử tin học 10 - kntt

Tin học 11, 12, TN-12

-Tốt nghiệp THPT
-Lý thuyết Python cơ bản
-Lý thuyết tin học 12
-Thực hành Python cơ bản
-Thực hành tin học 12
-Trắc nghiệm Python cơ bản
-Trắc nghiệm tin học 12

Tổng số lượt xem

Chăm chỉ chiến thắng tài năng
khi tài năng không chịu chăm chỉ.

- Tim Notke -

Bản quyền
Liên hệ
Chat Zalo
Chat Facebook