Thầy cô kiến thức thâm sâu
Học sinh chăm chỉ bước đầu thành công.

Đề kiểm tra giữa kỳ II - Môn tin 11 (Năm học: 2021-2022), Mã đề: 112

 

            Trường THPT Quốc Thái                                         Đề kiểm tra giữa kỳ II
                        Tổ: Tin học                                                    Năm học: 2021-2022
                                                                                               Môn: Tin học 11

Bài 1. Khởi tạo list a có 5 giá trị bất kì kiểu số nguyên. Tính và in ra kích thước của list a, in ra các chỉ số của list a. (5 điểm)

Bài 2. Nhập vào một chuỗi và 1 kí tự bất kì từ bàn phím. Đếm số lần xuất hiện của kí tự đó trong chuỗi. (5 điểm)

------HẾT------

Ghi chú: Học sinh nộp lại đề sau khi làm bài xong!


ĐÁP ÁN

Bài 1:Bài 2:Bài đăng phổ biến

Bài đăng nổi bật

Thực hành tin học 10-Sách Kết nối tri thức, Bài thực hành số 16-Vẽ miếng dưa hấu có văn bản

Yêu cầu: Vẽ miếng dưa hấu như hình 14.7. Đây là phần luyện tập câu 3, sgk tin học 10 trang 81 (sách Kết nối tri thức).

Học Online!

-Học sinh nộp bài
-Học sinh xem điểm
-Video bài giảng lý thuyết
-Học sinh làm việc theo nhóm
-Ôn bài vui nhộn tin học 10 - kntt
-Học sinh làm bài trắc nghiệm Online
-Video hướng dẫn làm bài tập thực hành

Tin học 10-kntt

-Kiểm tra tin học 10 - kntt
-Lý thuyết tin học 10 - kntt
-Thực hành tin học 10 - kntt
-Trắc nghiệm tin học 10 - kntt
-Ôn bài vui nhộn tin học 10 - kntt
-Gợi ý trả lời sgk tin học 10 - kntt
-Bài giảng điện tử tin học 10 - kntt

Tin học 11, 12, TN-12

-Tốt nghiệp THPT
-Lý thuyết Python cơ bản
-Lý thuyết tin học 12
-Thực hành Python cơ bản
-Thực hành tin học 12
-Trắc nghiệm Python cơ bản
-Trắc nghiệm tin học 12

Tổng số lượt xem

Chăm chỉ chiến thắng tài năng
khi tài năng không chịu chăm chỉ.

- Tim Notke -

Bản quyền
Liên hệ
Chat Zalo
Chat Facebook