Thầy cô kiến thức thâm sâu
Học sinh chăm chỉ bước đầu thành công.

Bài tập thực hành 9 - Kiểu dữ liệu chuỗi (string)

Bài 1. Nhập vào một chuỗi từ bàn phím. Đếm số lượng kí tự trong chuỗi

Bài 2. Viết chương trình nhập hai chuỗi bất kì từ bàn phím và kiểm tra kí tự đầu tiên của chuỗi thứ nhất có giống với kí tự cuối cùng của chuỗi thứ hai không.

Bài 3. Viết chương trình nhập một chuỗi vào từ bàn phím và đưa ra màn hình chuỗi đó nhưng được viết theo thứ tự ngược lại.

Bài 4. Viết chương trình nhập vào một chuỗi từ bàn phím và đưa ra màn hình chuỗi đó sau khi xóa bỏ các dấu cách (nếu có)

Bài 5. Nhập vào một chuỗi và 1 kí tự bất kì từ bàn phím. Đếm số lần xuất hiện của kí tự đó trong chuỗi

Bài đăng phổ biến

Bài đăng nổi bật

Thực hành tin học 10-Sách Kết nối tri thức, Bài thực hành số 16-Vẽ miếng dưa hấu có văn bản

Yêu cầu: Vẽ miếng dưa hấu như hình 14.7. Đây là phần luyện tập câu 3, sgk tin học 10 trang 81 (sách Kết nối tri thức).

Học Online!

-Học sinh nộp bài
-Học sinh xem điểm
-Video bài giảng lý thuyết
-Học sinh làm việc theo nhóm
-Ôn bài vui nhộn tin học 10 - kntt
-Học sinh làm bài trắc nghiệm Online
-Video hướng dẫn làm bài tập thực hành

Tin học 10-kntt

-Kiểm tra tin học 10 - kntt
-Lý thuyết tin học 10 - kntt
-Thực hành tin học 10 - kntt
-Trắc nghiệm tin học 10 - kntt
-Ôn bài vui nhộn tin học 10 - kntt
-Gợi ý trả lời sgk tin học 10 - kntt
-Bài giảng điện tử tin học 10 - kntt

Tin học 11, 12, TN-12

-Tốt nghiệp THPT
-Lý thuyết Python cơ bản
-Lý thuyết tin học 12
-Thực hành Python cơ bản
-Thực hành tin học 12
-Trắc nghiệm Python cơ bản
-Trắc nghiệm tin học 12

Tổng số lượt xem

Chăm chỉ chiến thắng tài năng
khi tài năng không chịu chăm chỉ.

- Tim Notke -

Bản quyền
Liên hệ
Chat Zalo
Chat Facebook