Thầy cô kiến thức thâm sâu
Học sinh chăm chỉ bước đầu thành công.

Bài 31-Thực hành viết chương trình đơn giản

SAU BÀI HỌC NÀY EM SẼ:
-Thực hành viết chương trình đơn giản bằng ngôn ngữ Python.
-Thực hành được các bước gỡ rối chương trình bằng công cụ debug - thiết lập điểm dừng và chạy theo từng lệnh.
Hướng dẫn tải file Powerpoint bài giảng điện tử

       -Đăng nhập trang thaycai.net

       -Nháy chuột vào Tin học 10, nháy chuột vào Bài giảng điện tử tin học 10 – sách Kết nối tri thức

    -Kéo xuống phía dưới, tìm đến bài giảng muốn tải về, nháy chuột vào nó. Ví dụ muốn tải Bài 1-Thông tin và xử lí thông tin thì nháy chuột vào Bài 1-Thông tin và xử lí thông tin

    -Màn hình như bên dưới xuất hiện, nháy vào Tải về file Powerpoint

    -Đến đây file Powerpoint hiển thị trong google docs như hình bên dưới:

    -Để tải file Powerpoint về máy tính, ta chọn Tệp ® Tải xuống  ® Microsoft PowerPoint (.pptx)

    Vậy là chúng ta đã tải xong file Powerpoint về máy tính. Thông thường các file tải về nằm trong thư mục Download, tùy từng người thiết lập file tải về nằm ở thư mục nào mà tìm kiếm nhé. Chúc tất cả thành công!

CÙNG CHUYÊN MỤC:

Chủ đề 1: Máy tính và xã hội tri thức
1. Bài 1-Thông tin và xử lí thông tin
2. Bài 2-Vai trò của thiết bị thông minh và tin học đối với xã hội
3. Bài 3-Một số kiểu dữ liệu và dữ liệu văn bản
4. Bài 4-Hệ nhị phân và dữ liệu số nguyên
5. Bài 5-Dữ liệu lôgic
6. Bài 6-Dữ liệu âm thanh và hình ảnh
7. Bài 7-Thực hành sử dụng thiết bị số thông dụng
Chủ đề 2: Mạng máy tính và Internet
8. Bài 8-Mạng máy tính trong cuộc sống hiện đại
9. Bài 9-An toàn trên không gian mạng
10. Bài 10-Thực hành khai thác tài nguyên trên Internet
Chủ để 3: Đạo đức, pháp luật và văn hoá trong môi trường số
11. Bài 11-Ứng dụng trên môi trường số. Nghĩa vụ tôn trọng bản quyền
Chủ đề 4: Ứng dụng tin học
12. Bài 12-Phần mềm thiết kế đồ hoạ
13. Bài 13-Bổ sung các đối tượng đồ hoạ
14. Bài 14-Làm việc với đối tượng đường và văn bản
15. Bài 15-Hoàn thiện hình ảnh đồ hoạ
Chủ đề 5: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính
16. Bài 16-Ngôn ngữ lập trình bậc cao và Python
17. Bài 17-Biến và lệnh gán
18. Bài 18-Các lệnh vào ra đơn giản
19. Bài 19-Câu lệnh điều kiện if
20. Bài 20-Câu lệnh lặp for
21. Bài 21-Câu lệnh lặp while
22. Bài 22-Kiểu dữ liệu danh sách
23. Bài 23-Một số lệnh làm việc với dữ liệu danh sách
24. Bài 24-Xâu kí tự
25. Bài 25-Một số lệnh làm việc với xâu kí tự
26. Bài 26-Hàm trong Python
27. Bài 27-Tham số của hàm
28. Bài 28-Phạm vi của biến
29. Bài 29-Nhận biết lỗi chương trình
30. Bài 30-Kiểm thử và gỡ lỗi chương trình
31. Bài 31-Thực hành viết chương trình đơn giản
32. Bài 32-Ôn tập lập trình Python
33. Bài 33-Nghề thiết kế đồ hoạ máy tính
34. Bài 34-Nghề phát triển phần mềm

XEM THÊM:

1. Lý thuyết tin học 10 - sách Kết nối tri thức
2. Thực hành tin học 10 - sách Kết nối tri thức
3. Gợi ý trả lời SGk tin học 10 - sách Kết nối tri thức
4. Trắc nghiệm tin học 10 - sách Kết nối tri thức
5. Bài giảng điện tử tin học 10 - sách Kết nối tri thức
6. Ai nhanh hơn? Ôn bài vui nhộn tin học 10 - sách Kết nối tri thức)
7. Kiểm tra tin học 10 - sách Kết nối tri thức

Bài đăng phổ biến

Bài đăng nổi bật

Thực hành tin học 10-Sách Kết nối tri thức, Bài thực hành số 16-Vẽ miếng dưa hấu có văn bản

Yêu cầu: Vẽ miếng dưa hấu như hình 14.7. Đây là phần luyện tập câu 3, sgk tin học 10 trang 81 (sách Kết nối tri thức).

Học Online!

-Học sinh nộp bài
-Học sinh xem điểm
-Video bài giảng lý thuyết
-Học sinh làm việc theo nhóm
-Ôn bài vui nhộn tin học 10 - kntt
-Học sinh làm bài trắc nghiệm Online
-Video hướng dẫn làm bài tập thực hành

Tin học 10-kntt

-Kiểm tra tin học 10 - kntt
-Lý thuyết tin học 10 - kntt
-Thực hành tin học 10 - kntt
-Trắc nghiệm tin học 10 - kntt
-Ôn bài vui nhộn tin học 10 - kntt
-Gợi ý trả lời sgk tin học 10 - kntt
-Bài giảng điện tử tin học 10 - kntt

Tin học 11, 12, TN-12

-Tốt nghiệp THPT
-Lý thuyết Python cơ bản
-Lý thuyết tin học 12
-Thực hành Python cơ bản
-Thực hành tin học 12
-Trắc nghiệm Python cơ bản
-Trắc nghiệm tin học 12

Tổng số lượt xem

Chăm chỉ chiến thắng tài năng
khi tài năng không chịu chăm chỉ.

- Tim Notke -

Bản quyền
Liên hệ
Chat Zalo
Chat Facebook