Thầy cô kiến thức thâm sâu
Học sinh chăm chỉ bước đầu thành công.

Đề kiểm tra thường xuyên 1, Học kỳ II - Năm học: 2023-2024, Môn: Tin học 11, Mã đề: 111 (Sách kết nối tri thức - Định hướng tin học ứng dụng)

 Đây là đề kiểm tra thường xuyên 1, học kỳ II - Năm học: 2023-2024, Môn: Tin học 11, Mã đề: 111 (Sách kết nối tri thức - Định hướng tin học ứng dụng). Nội dung đề kiểm tra trong các bài 1, 2, 3, 4, 5. Các em xem đề rồi nháy chuột vào nút Bắt đầu làm bài ở cuối đề để làm bài trắc nghiệm Online nhé. Chúc các em làm bài thật tốt!


Câu 1. Hệ điều hành của các loại máy tính nói chung có mấy nhóm chức năng?
 A. 2 nhóm
 B. 3 nhóm
 C. 4 nhóm
 D. 5 nhóm
Câu 2. Chọn câu trả lời đúng nhất. Một số thành phần cơ bản của giao diện đồ hoạ bao gồm:
 A. Cửa sổ, biểu tượng, bàn phím
 B. Biểu tượng, chuột, bàn phím
 C. Chuột, cửa sổ, bàn phím
 D. Cửa sổ, biểu tượng, chuột
Câu 3. Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau:
 A. Hệ điều hành Windows và hệ điều hành Linux đều là hệ điều hành nguồn mở.
 B. Hệ điều hành Windows là hệ điều hành nguồn mở, hệ điều hành Linux là hệ điều hành thương mại.
 C. Hệ điều hành Windows là hệ điều hành nguồn mở.
 D. Hệ điều hành Windows là hệ điều hành thương mại, hệ điều hành Linux là hệ điều hành nguồn mở.
Câu 4. Một số khác biệt của hệ điều hành cho thiết bị di động so với hệ điều hành cho máy tính cá nhân là:
 A. Giao diện đặc biệt thân thiện nhờ nhận dạng hành vi của người dùng thông qua các cảm biến, khó kết nối mạng di động, nhiều tiện ích hỗ trợ cá nhân.
 B. Giao diện đặc biệt thân thiện nhờ nhận dạng hành vi của người dùng thông qua các cảm biến, dễ dàng kết nối mạng di động, không có tiện ích hỗ trợ cá nhân.
 C. Giao diện đặc biệt thân thiện nhờ nhận dạng hành vi của người dùng thông qua các cảm biến, dễ dàng kết nối mạng di động, nhiều tiện ích hỗ trợ cá nhân.
 D. Giao diện không thân thiện với người dùng, khó kết nối mạng di động, không có tiện ích hỗ trợ cá nhân.
Câu 5. Quan sát hình bên dưới và chọn câu trả lời đúng nhất.
 A. Hình trên là biểu tượng của các đối tượng.
 B. Hình trên là thanh công việc (Taskbar).
 C. Hình trên là thanh trạng thái (Status bar).
 D. Hình trên là cửa sổ ứng dụng.
Câu 6. Quan sát màn hình nền của Ubuntu bên dưới và chọn câu trả lời đúng nhất.
 A. (1) là danh mục ứng dụng, (2) là cửa sổ ứng dụng.
 B. (1) là cửa sổ ứng dụng, (2) là danh mục ứng dụng.
 C. (1) và (2) là danh mục ứng dụng.
 D. (1) và (2) là cửa sổ ứng dụng.
Câu 7. Trong cửa sổ bên dưới, để đổi tên một thư mục ta thực hiện như sau:
 A. Nháy chuột trái vào tên thư mục, chọn Rename.
 B. Nháy chuột phải vào tên thư mục, chọn Delete.
 C. Nháy chuột phải vào tên thư mục, chọn Rename.
 D. Nháy chuột phải vào tên thư mục, chọn Copy.
Câu 8. Quan sát hình bên dưới và chọn câu trả lời đúng nhất.
 A. (1) là cung (sector), (2) là đường ghi (track), (3) là liên cung (cluster).
 B. (1) là cung (sector), (2) là liên cung (cluster), (3) là đường ghi (track).
 C. (1) là liên cung (cluster), (2) là cung (sector), (3) là đường ghi (track).
 D. (1) là liên cung (cluster), (2) là đường ghi (track), (3) là cung (sector).
Câu 9. Phân loại phần mềm theo cách chuyển giao sử dụng, gồm có bao nhiêu loại phần mềm?
A. 2 loại
B. 3 loại
C. 4 loại
D. 5 loại
Câu 10. Có nhiều loại giấy phép phần mềm nguồn mở, trong đó giấy phép công cộng GNU GPL (GNU General Public License) được áp dụng rộng rãi nhất. Vậy giấy phép GNU GPL 3.0 được phát hành vào năm nào?
 A. Năm 2006
 B. Năm 2007
 C. Năm 2008
 D. Năm 2009
Câu 11. Phần mềm thương mại có bao nhiêu loại?
 A. 2 loại
 B. 3 loại
 C. 4 loại
 D. 5 loại
Câu 12. Phân loại phần mềm theo cách chuyển giao sử dụng, gồm có các loại phần mềm nào sau đây?
 A. Phần mềm thương mại, phần mềm tự do, phần mềm Microsoft Word.
 B. Phần mềm Inskcape, phần mềm tự do, phần mềm nguồn mở.
 C. Phần mềm Inskcape, phần mềm photoshop, phần mềm corel.
 D. Phần mềm thương mại, phần mềm tự do, phần mềm nguồn mở.
Câu 13. Bộ xử lí trung tâm (Central Processing Unit - CPU) được cấu tạo từ mấy bộ phận chính?
 A. 1
 B. 2
 C. 3
 D. 4
Câu 14. Thiết bị nào sau đây là bộ nhớ ngoài?
 A. ROM.
 B. Thẻ nhớ.
 C. RAM.
 D. CPU.
Câu 15. Bộ xử lí trung tâm (Central Processing Unit - CPU) được cấu tạo từ các bộ phận chính nào sau đây?
 A. Bộ số học và lôgic; Thanh ghi.
 B. Bộ điều khiển; Thanh ghi.
 C. Thanh ghi; Bộ nhớ đệm.
 D. Bộ số học và lôgic; Bộ điều khiển.
Câu 16. Hệ nhị phân dùng bao nhiêu chữ số, đó là chữ số nào?
 A. Hệ nhị phân dùng một chữ số, đó là chữ số 2.
 B. Hệ nhị phân dùng hai chữ số, đó là chữ số 0, 1.
 C. Hệ nhị phân dùng hai chữ số, đó là chữ số 0, 2.
 D. Hệ nhị phân dùng hai chữ số, đó là chữ số 1, 2.
Câu 17. Kích thước của màn hình được đo như thế nào và tính theo đơn vị nào là đúng?
 A. Kích thước màn hình được đo bằng độ dài đường chéo màn hình, tính theo inch.
 B. Kích thước màn hình được đo bằng độ dài chiều ngang của màn hình, tính theo inch.
 C. Kích thước màn hình được đo bằng độ dài chiều dọc của màn hình, tính theo inch.
 D. Kích thước màn hình được đo bằng độ dài đường chéo màn hình, tính theo cm.
Câu 18. Chọn câu trả lời đúng nhất. Các thiết bị nào sau đây là thiết bị ra?
 A. Màn hình, máy in, máy chiếu.
 B. Màn hình, máy in, bàn phím.
 C. Màn hình, máy in, chuột.
 D. Bàn phím, chuột, máy quét.
Câu 19. Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau?
 A. Bàn phím là thiết bị thông dụng nhất để nhập dữ liệu.
 B. Máy in là thiết bị vào thông dụng nhất.
 C. Chuột là thiết bị ra rất phổ biến vì dễ điều khiển chính xác.
 D. Màn hình là thiết bị vào phổ biến nhất.
Câu 20. Dùng phương thức kết nối chung nào để kết nối máy tính với thiết bị số?
 A. Dùng cổng USB để kết nối máy tính với các thiết bị số.
 B. Dùng cổng HDMI để kết nối máy tính với các thiết bị số.
 C. Không có một phương thức kết nối chung nào cho các thiết bị số với máy tính.
 D. Dùng cổng VGA để kết nối máy tính với các thiết bị số.

CÙNG CHUYÊN MỤC:

✔ Đề kiểm tra TX 1 - Học kỳ II, Năm học: 2023-2024, Môn: Tin học 11, Mã đề: 111
✔ Đề kiểm tra TX 1 - Học kỳ II, Năm học: 2023-2024, Môn: Tin học 11, Mã đề: 112
✔ Đề kiểm tra cuối kỳ I, Năm học: 2023-2024, Môn: Tin học 11, Mã đề: 111
✔ Đề kiểm tra cuối kỳ I, Năm học: 2023-2024, Môn: Tin học 11, Mã đề: 112
☎ Đề cương ôn tập kiểm tra, Cuối kỳ I - Năm học: 2023-2024, Môn: Tin học 11
✔ Đề kiểm tra TX 2 - Học kỳ I, Năm học: 2023-2024, Môn: Tin học 11, Mã đề: 111
✔ Đề kiểm tra TX 2 - Học kỳ I, Năm học: 2023-2024, Môn: Tin học 11, Mã đề: 112
✔ Đề kiểm tra giữa kỳ I, Năm học: 2023-2024, Môn: Tin học 11, Mã đề: 111
✔ Đề kiểm tra giữa kỳ I, Năm học: 2023-2024, Môn: Tin học 11, Mã đề: 112
☎ Đề cương ôn tập kiểm tra, Giữa kỳ I - Năm học: 2023-2024, Môn: Tin học 11
✔ Đề kiểm tra TX 1 - Học kỳ I, Năm học: 2023-2024, Môn: Tin học 11, Mã đề: 111
✔ Đề kiểm tra TX 1 - Học kỳ I, Năm học: 2023-2024, Môn: Tin học 11, Mã đề: 112

XEM THÊM:

1. Lý thuyết tin học 11 (Sách kết nối tri thức - Định hướng tin học ứng dụng)
2. Thực hành tin học 11 (Sách kết nối tri thức - Định hướng tin học ứng dụng)
3. Gợi ý trả lời SGK tin học 11 (Sách kết nối tri thức - Định hướng tin học ứng dụng)
4. Trắc nghiệm tin học 11 (Sách kết nối tri thức - Định hướng tin học ứng dụng)
5. Bài giảng điện tử tin học 11 (Sách kết nối tri thức - Định hướng tin học ứng dụng)
6. Kiểm tra tin học 11 (Sách kết nối tri thức - Định hướng tin học ứng dụng)

Bài đăng phổ biến

Bài đăng nổi bật

Thực hành tin học 10-Sách Kết nối tri thức, Bài thực hành số 16-Vẽ miếng dưa hấu có văn bản

Yêu cầu: Vẽ miếng dưa hấu như hình 14.7. Đây là phần luyện tập câu 3, sgk tin học 10 trang 81 (sách Kết nối tri thức).

Học Online!

-Học sinh nộp bài
-Học sinh xem điểm
-Video bài giảng lý thuyết
-Học sinh làm việc theo nhóm
-Ôn bài vui nhộn tin học 10 - kntt
-Học sinh làm bài trắc nghiệm Online
-Video hướng dẫn làm bài tập thực hành

Tin học 10-kntt

-Kiểm tra tin học 10 - kntt
-Lý thuyết tin học 10 - kntt
-Thực hành tin học 10 - kntt
-Trắc nghiệm tin học 10 - kntt
-Ôn bài vui nhộn tin học 10 - kntt
-Gợi ý trả lời sgk tin học 10 - kntt
-Bài giảng điện tử tin học 10 - kntt

Tin học 11, 12, TN-12

-Tốt nghiệp THPT
-Lý thuyết Python cơ bản
-Lý thuyết tin học 12
-Thực hành Python cơ bản
-Thực hành tin học 12
-Trắc nghiệm Python cơ bản
-Trắc nghiệm tin học 12

Tổng số lượt xem

Chăm chỉ chiến thắng tài năng
khi tài năng không chịu chăm chỉ.

- Tim Notke -

Bản quyền
Liên hệ
Chat Zalo
Chat Facebook