Thầy cô kiến thức thâm sâu
Học sinh chăm chỉ bước đầu thành công.

Đề kiểm tra thường xuyên 1, Học kỳ II - Năm học: 2023-2024, Môn: Tin học 11, Mã đề: 112 (Sách kết nối tri thức - Định hướng tin học ứng dụng)

 Đây là đề kiểm tra thường xuyên 1, học kỳ II - Năm học: 2023-2024, Môn: Tin học 11, Mã đề: 112 (Sách kết nối tri thức - Định hướng tin học ứng dụng). Nội dung đề kiểm tra trong các bài 1, 2, 3, 4, 5. Các em xem đề rồi nháy chuột vào nút Bắt đầu làm bài ở cuối đề để làm bài trắc nghiệm Online nhé. Chúc các em làm bài thật tốt!


Câu 1. Phát biểu nào sau đây là đúng?
 A. Hệ điều hành Windows có giao diện dòng lệnh
 B. Hệ điều hành MS-DOS có giao diện đồ hoạ
 C. Hệ điều hành Windows có giao diện đồ hoạ
 D. Hệ điều hành MS-DOS có giao diện dòng lệnh và giao diện đồ hoạ
Câu 2. Phát biểu nào sau đây là đúng về lịch sử phát triển của hệ điều hành Windows?
 A. Các phiên bản Windows 7 (2008), Windows 8 (2012), Windows 10 (2015), Windows 11 (2021)
 B. Các phiên bản Windows 7 (2009), Windows 8 (2012), Windows 10 (2015), Windows 11 (2021)
 C. Các phiên bản Windows 7 (2009), Windows 8 (2013), Windows 10 (2015), Windows 11 (2021)
 D. Các phiên bản Windows 7 (2009), Windows 8 (2012), Windows 10 (2015), Windows 11 (2022)
Câu 3. Hai hệ điều hành phổ biến cho thiết bị di động là:
 A. iOS và Android
 B. Windows và iOS
 C. Linux và Android
 D. Windows và Linux
Câu 4. Phát biểu nào sau đây là đúng?
 A. Phần mềm là thiết bị xử lí thông tin, hệ điều hành là môi trường trung gian giúp phần mềm ứng dụng khai thác phần cứng.
 B. Phần cứng là thiết bị xử lí thông tin, hệ điều hành là môi trường trung gian giúp phần cứng khai thác phần mềm ứng dụng.
 C. Phần mềm là thiết bị xử lí thông tin, hệ điều hành là môi trường trung gian giúp phần cứng khai thác phần mềm ứng dụng.
 D. Phần cứng là thiết bị xử lí thông tin, hệ điều hành là môi trường trung gian giúp phần mềm ứng dụng khai thác phần cứng.
Câu 5. Quan sát hình bên dưới và chọn câu trả lời đúng nhất.
 A. (4) là cửa sổ ứng dụng, (1) là thanh cộng việc (Taskbar).
 B. (4) là cửa sổ ứng dụng, (3) là thanh cộng việc (Taskbar).
 C. (4) là cửa sổ ứng dụng, (2) là thanh cộng việc (Taskbar).
 D. (1) là cửa sổ ứng dụng, (2) là thanh cộng việc (Taskbar).
Câu 6. Quan sát hình bên dưới và chọn câu trả lời đúng nhất.
 A. (1) là vùng lệnh, (2) là các thư mục thường dùng, (3) là các tệp và thư mục con trong thư mục đang làm việc.
 B. (1) là vùng lệnh, (2) là các tệp và thư mục con trong thư mục đang làm việc, (3) là các thư mục thường dùng.
 C. (1) là các thư mục thường dùng, (2) là vùng lệnh, (3) là các tệp và thư mục con trong thư mục đang làm việc.
 D. (1) là các thư mục thường dùng, (2) là các tệp và thư mục con trong thư mục đang làm việc, (3) là vùng lệnh.
Câu 7. Phần mềm nào sau đây là phần mềm tiện ích?
 A. Unikey.
 B. Inkscape.
 C. Python.
 D. Word.
Câu 8. Các bước để sửa lỗi đĩa và hợp mảnh nào sau đây là đúng?
 A.
  -Bước 1. Sử dụng File Explorer và tìm danh sách các ổ đĩa. Nháy nút phải chuột vào ổ đĩa muốn xử lí rồi chọn Properties.
  -Bước 2. Chọn Check để kiểm tra và khắc phục lỗi đĩa; Chọn Optimize để tối ưu hoá, hợp mảnh.
  -Bước 3. Trong cửa sổ Properties của đĩa cứng, chọn Tools.
 B.
  -Bước 1. Trong cửa sổ Properties của đĩa cứng, chọn Tools.
  -Bước 2. Sử dụng File Explorer và tìm danh sách các ổ đĩa. Nháy nút phải chuột vào ổ đĩa muốn xử lí rồi chọn Properties.
  -Bước 3. Chọn Check để kiểm tra và khắc phục lỗi đĩa; Chọn Optimize để tối ưu hoá, hợp mảnh.
 C.
  -Bước 1. Trong cửa sổ Properties của đĩa cứng, chọn Tools.
  -Bước 2. Chọn Check để kiểm tra và khắc phục lỗi đĩa; Chọn Optimize để tối ưu hoá, hợp mảnh.
  -Bước 3. Sử dụng File Explorer và tìm danh sách các ổ đĩa. Nháy nút phải chuột vào ổ đĩa muốn xử lí rồi chọn Properties.
 D.
  -Bước 1. Sử dụng File Explorer và tìm danh sách các ổ đĩa. Nháy nút phải chuột vào ổ đĩa muốn xử lí rồi chọn Properties.
  -Bước 2. Trong cửa sổ Properties của đĩa cứng, chọn Tools.
  -Bước 3. Chọn Check để kiểm tra và khắc phục lỗi đĩa; Chọn Optimize để tối ưu hoá, hợp mảnh.
Câu 9. Phần mềm thương mại và phần mềm nguồn mở nào sau đây có cùng chức năng?
 A. Word và Writer.
 B. Word và Calc.
 C. Excel và Writer.
 D. Word và Excel.
Câu 10. Chọn câu trả lời đúng nhất. Phần mềm thương mại gồm các phần mềm nào sau đây?
 A. Word, Excel và Powerpoint.
 B. Writer, Calc và Impress.
 C. Word, Excel và Writer.
 D. Writer, Calc và Word.
Câu 11. Chọn câu trả lời đúng nhất. Phần mềm nguồn mở gồm các phần mềm nào sau đây?
 A. Word, Excel và Powerpoint.
 B. Word, Excel và Writer.
 C. Writer, Calc và Impress.
 D. Writer, Calc và Word.
Câu 12. Phần mềm nào sau đây là phần mềm chạy trên Internet?
 A. Mirosoft Word.
 B. Google Docs.
 C. Writer.
 D. Inkscape.
Câu 13. Tuỳ theo cách sử dụng, bộ nhớ trong (memory) chia thành hai loại là:
 A. ROM và RAM.
 B. ROM và thẻ nhớ.
 C. RAM và thẻ nhớ.
 D. Thẻ nhớ và CPU.
Câu 14. Quan sát hình 4.4 bên dưới và hãy cho biết khi nào thì bóng đèn sáng?
 A. Khi K1 và K2 cùng mở.
 B. Khi K1 đóng, K2 mở.
 C. Khi K1 và K2 cùng đóng.
 D. Khi K1 mở, K2 đóng.
Câu 15. Quan sát hình 4.5 bên dưới và hãy cho biết khi nào thì bóng đèn tắt (tối)?
 A. Khi K1 và K2 cùng mở.
 B. Khi K1 và K2 cùng đóng.
 C. Khi K1 mở, K2 đóng.
 D. Khi K1 đóng, K2 mở.
Câu 16. Phép toán 110 + 111 cho kết quả nào sau đây?
 A. 1101
 B. 1111
 C. 1110
 D. 1011
Câu 17. Quan sát hình bên dưới và cho biết tên của các loại máy in?
 A. a) Máy in kim, b) Máy in laser, c) Máy in nhiệt, d) Máy in phun.
 B. a) Máy in laser, b) Máy in kim, c) Máy in phun, d) Máy in nhiệt.
 C. a) Máy in kim, b) Máy in laser, c) Máy in phun, d) Máy in nhiệt.
 D. a) Máy in kim, b) Máy in phun, c) Máy in laser, d) Máy in nhiệt.
Câu 18. Quan sát hình bên dưới và cho biết tên của các cổng kết nối?
 A. A là cổng VGA, B là cổng USB, C là cổng HDMI.
 B. A là cổng HDMI, B là cổng VGA, C là cổng USB.
 C. A là cổng USB, B là cổng HDMI, C là cổng VGA.
 D. A là cổng VGA, B là cổng HDMI, C là cổng USB.
Câu 19. Quan sát hình bên dưới và cho biết đây là cổng gì?
 A. Cổng mạng.
 B. Cổng USB.
 C. Cổng HDMI.
 D. Cổng VGA.
Câu 20. Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau:
 A. Máy ảnh số có thể hỗ trợ một số cách kết nối khác nhau với máy tính qua cáp USB, wifi hoặc bluetooth.
 B. Máy ảnh số không thể kết nối với máy tính.
 C. Máy ảnh số chỉ có thể kết nối với máy tính qua cáp USB.
 D. Máy ảnh số chỉ có thể kết nối với máy tính qua bluetooth.

CÙNG CHUYÊN MỤC:

✔ Đề kiểm tra TX 1 - Học kỳ II, Năm học: 2023-2024, Môn: Tin học 11, Mã đề: 111
✔ Đề kiểm tra TX 1 - Học kỳ II, Năm học: 2023-2024, Môn: Tin học 11, Mã đề: 112
✔ Đề kiểm tra cuối kỳ I, Năm học: 2023-2024, Môn: Tin học 11, Mã đề: 111
✔ Đề kiểm tra cuối kỳ I, Năm học: 2023-2024, Môn: Tin học 11, Mã đề: 112
☎ Đề cương ôn tập kiểm tra, Cuối kỳ I - Năm học: 2023-2024, Môn: Tin học 11
✔ Đề kiểm tra TX 2 - Học kỳ I, Năm học: 2023-2024, Môn: Tin học 11, Mã đề: 111
✔ Đề kiểm tra TX 2 - Học kỳ I, Năm học: 2023-2024, Môn: Tin học 11, Mã đề: 112
✔ Đề kiểm tra giữa kỳ I, Năm học: 2023-2024, Môn: Tin học 11, Mã đề: 111
✔ Đề kiểm tra giữa kỳ I, Năm học: 2023-2024, Môn: Tin học 11, Mã đề: 112
☎ Đề cương ôn tập kiểm tra, Giữa kỳ I - Năm học: 2023-2024, Môn: Tin học 11
✔ Đề kiểm tra TX 1 - Học kỳ I, Năm học: 2023-2024, Môn: Tin học 11, Mã đề: 111
✔ Đề kiểm tra TX 1 - Học kỳ I, Năm học: 2023-2024, Môn: Tin học 11, Mã đề: 112

XEM THÊM:

1. Lý thuyết tin học 11 (Sách kết nối tri thức - Định hướng tin học ứng dụng)
2. Thực hành tin học 11 (Sách kết nối tri thức - Định hướng tin học ứng dụng)
3. Gợi ý trả lời SGK tin học 11 (Sách kết nối tri thức - Định hướng tin học ứng dụng)
4. Trắc nghiệm tin học 11 (Sách kết nối tri thức - Định hướng tin học ứng dụng)
5. Bài giảng điện tử tin học 11 (Sách kết nối tri thức - Định hướng tin học ứng dụng)
6. Kiểm tra tin học 11 (Sách kết nối tri thức - Định hướng tin học ứng dụng)

Bài đăng phổ biến

Bài đăng nổi bật

Thực hành tin học 10-Sách Kết nối tri thức, Bài thực hành số 16-Vẽ miếng dưa hấu có văn bản

Yêu cầu: Vẽ miếng dưa hấu như hình 14.7. Đây là phần luyện tập câu 3, sgk tin học 10 trang 81 (sách Kết nối tri thức).

Học Online!

-Học sinh nộp bài
-Học sinh xem điểm
-Video bài giảng lý thuyết
-Học sinh làm việc theo nhóm
-Ôn bài vui nhộn tin học 10 - kntt
-Học sinh làm bài trắc nghiệm Online
-Video hướng dẫn làm bài tập thực hành

Tin học 10-kntt

-Kiểm tra tin học 10 - kntt
-Lý thuyết tin học 10 - kntt
-Thực hành tin học 10 - kntt
-Trắc nghiệm tin học 10 - kntt
-Ôn bài vui nhộn tin học 10 - kntt
-Gợi ý trả lời sgk tin học 10 - kntt
-Bài giảng điện tử tin học 10 - kntt

Tin học 11, 12, TN-12

-Tốt nghiệp THPT
-Lý thuyết Python cơ bản
-Lý thuyết tin học 12
-Thực hành Python cơ bản
-Thực hành tin học 12
-Trắc nghiệm Python cơ bản
-Trắc nghiệm tin học 12

Tổng số lượt xem

Chăm chỉ chiến thắng tài năng
khi tài năng không chịu chăm chỉ.

- Tim Notke -

Bản quyền
Liên hệ
Chat Zalo
Chat Facebook