Thầy cô kiến thức thâm sâu
Học sinh chăm chỉ bước đầu thành công.

Trắc nghiệm tin học 11, Bài 2-Thực hành sử dụng hệ điều hành (Sách kết nối tri thức - Định hướng tin học ứng dụng)

 Đây là câu hỏi trắc nghiệm tin học lớp 11 chương trình mới (Sách kết nối tri thức - Định hướng tin học ứng dụng), Bài 2-Thực hành sử dụng hệ điều hành. Các em có thể làm bài trực tuyến có chấm điểm, sau khi gửi bài các em được xem lại câu trả lời đúng, câu trả lời sai để tự học và rút kinh nghiệm. Chúc các em thành công!

Câu 1. Quan sát hình bên dưới và chọn câu trả lời đúng nhất.
 A. Hình trên là biểu tượng của các đối tượng.
 B. Hình trên là thanh công việc (Taskbar).
 C. Hình trên là thanh trạng thái (Status bar).
 D. Hình trên là cửa sổ ứng dụng.
Câu 2. Quan sát hình bên dưới và chọn câu trả lời đúng nhất.
 A. (4) là cửa sổ ứng dụng, (1) là thanh cộng việc (Taskbar).
 B. (4) là cửa sổ ứng dụng, (3) là thanh cộng việc (Taskbar).
 C. (4) là cửa sổ ứng dụng, (2) là thanh cộng việc (Taskbar).
 D. (1) là cửa sổ ứng dụng, (2) là thanh cộng việc (Taskbar).
Câu 3. Quan sát màn hình nền của Ubuntu bên dưới và chọn câu trả lời đúng nhất.
 A. (1) là danh mục ứng dụng, (2) là cửa sổ ứng dụng.
 B. (1) là cửa sổ ứng dụng, (2) là danh mục ứng dụng.
 C. (1) và (2) là danh mục ứng dụng.
 D. (1) và (2) là cửa sổ ứng dụng.
Câu 4. Quan sát hình bên dưới và chọn câu trả lời đúng nhất.
 A. (1) là vùng lệnh, (2) là các thư mục thường dùng, (3) là các tệp và thư mục con trong thư mục đang làm việc.
 B. (1) là vùng lệnh, (2) là các tệp và thư mục con trong thư mục đang làm việc, (3) là các thư mục thường dùng.
 C. (1) là các thư mục thường dùng, (2) là vùng lệnh, (3) là các tệp và thư mục con trong thư mục đang làm việc.
 D. (1) là các thư mục thường dùng, (2) là các tệp và thư mục con trong thư mục đang làm việc, (3) là vùng lệnh.
Câu 5. Trong cửa sổ bên dưới, để đổi tên một thư mục ta thực hiện như sau:
 A. Nháy chuột trái vào tên thư mục, chọn Rename.
 B. Nháy chuột phải vào tên thư mục, chọn Delete.
 C. Nháy chuột phải vào tên thư mục, chọn Rename.
 D. Nháy chuột phải vào tên thư mục, chọn Copy.
Câu 6. Phần mềm nào sau đây là phần mềm tiện ích?
 A. Unikey.
 B. Inkscape.
 C. Python.
 D. Word.
Câu 7. Quan sát hình bên dưới và chọn câu trả lời đúng nhất.
 A. (1) là cung (sector), (2) là đường ghi (track), (3) là liên cung (cluster).
 B. (1) là cung (sector), (2) là liên cung (cluster), (3) là đường ghi (track).
 C. (1) là liên cung (cluster), (2) là cung (sector), (3) là đường ghi (track).
 D. (1) là liên cung (cluster), (2) là đường ghi (track), (3) là cung (sector).
Câu 8. Các bước để sửa lỗi đĩa và hợp mảnh nào sau đây là đúng?
 A.
  -Bước 1. Sử dụng File Explorer và tìm danh sách các ổ đĩa. Nháy nút phải chuột vào ổ đĩa muốn xử lí rồi chọn Properties.
  -Bước 2. Chọn Check để kiểm tra và khắc phục lỗi đĩa; Chọn Optimize để tối ưu hoá, hợp mảnh.
  -Bước 3. Trong cửa sổ Properties của đĩa cứng, chọn Tools.
 B.
  -Bước 1. Trong cửa sổ Properties của đĩa cứng, chọn Tools.
  -Bước 2. Sử dụng File Explorer và tìm danh sách các ổ đĩa. Nháy nút phải chuột vào ổ đĩa muốn xử lí rồi chọn Properties.
  -Bước 3. Chọn Check để kiểm tra và khắc phục lỗi đĩa; Chọn Optimize để tối ưu hoá, hợp mảnh.
 C.
  -Bước 1. Trong cửa sổ Properties của đĩa cứng, chọn Tools.
  -Bước 2. Chọn Check để kiểm tra và khắc phục lỗi đĩa; Chọn Optimize để tối ưu hoá, hợp mảnh.
  -Bước 3. Sử dụng File Explorer và tìm danh sách các ổ đĩa. Nháy nút phải chuột vào ổ đĩa muốn xử lí rồi chọn Properties.
 D.
  -Bước 1. Sử dụng File Explorer và tìm danh sách các ổ đĩa. Nháy nút phải chuột vào ổ đĩa muốn xử lí rồi chọn Properties.
  -Bước 2. Trong cửa sổ Properties của đĩa cứng, chọn Tools.
  -Bước 3. Chọn Check để kiểm tra và khắc phục lỗi đĩa; Chọn Optimize để tối ưu hoá, hợp mảnh.
Câu 9. Quan sát một số biểu tượng ứng dụng trên màn hình chính của điện thoại thông minh (hình bên dưới) và chọn câu trả lời đúng nhất.
 A. (1) xem lịch, (2) nghe nhạc, (3) chụp ảnh.
 B. (1) xem lịch, (2) chụp ảnh, (3) nghe nhạc.
 C. (1) chụp ảnh, (2) xem lịch, (3) nghe nhạc.
 D. (1) nghe nhạc, (2) chụp ảnh, (3) xem lịch.
Câu 10. Chọn câu trả lời đúng nhất. Hệ điều hành nào sau đây thường dùng cho điện thoại thông minh?
 A. Android và iOS.
 B. Android và Windows.
 C. Android và Ubuntu.
 D. Android và Linux.

CÙNG CHUYÊN MỤC:

Chủ đề 1: Máy tính và xã hội tri thức
Trắc nghiệm: Bài 1-Hệ điều hành
Trắc nghiệm: Bài 2-Thực hành sử dụng hệ điều hành
Trắc nghiệm: Bài 3-Phần mềm nguồn mở và phần mềm chạy trên Internet
Trắc nghiệm: Bài 4-Bên trong máy tính
Trắc nghiệm: Bài 5-Kết nối máy tính với các thiết bị số
Chủ đề 2: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và chia sẻ thông tin
Trắc nghiệm: Bài 6-Lưu trữ và chia sẻ tệp tin trên Internet
Trắc nghiệm: Bài 7-Thực hành tìm kiếm thông tin trên Internet
Trắc nghiệm: Bài 8-Thực hành nâng cao sử dụng thư điện tử và mạng xã hội
Chủ đề 3: Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số
Trắc nghiệm: Bài 9-Giao tiếp an toàn trên Internet
Chủ đề 4: Giới thiệu các hệ cơ sở dữ liệu
Trắc nghiệm: Bài 10-Lưu trữ dữ liệu và khai thác thông tin
Trắc nghiệm: Bài 11-Cơ sở dữ liệu
Trắc nghiệm: Bài 12-Hệ quản trị cơ sở dữ liệu và hệ cơ sở dữ liệu
Trắc nghiệm: Bài 13-Cơ sở dữ liệu quan hệ
Trắc nghiệm: Bài 14-SQL-Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc
Trắc nghiệm: Bài 15-Bảo mật và an toàn hệ cơ sở dữ liệu
Chủ đề 5: Hướng nghiệp với tin học
Trắc nghiệm: Bài 16-Công việc quản trị cơ sở dữ liệu
Chủ đề 6: Thực hành tạo và khai thác cơ sở dữ liệu
Trắc nghiệm: Bài 17-Quản trị cơ sở dữ liệu trên máy tính
Trắc nghiệm: Bài 18-Thực hành xác định cấu trúc bảng và các trường khoá
Trắc nghiệm: Bài 19-Thực hành tạo lập cơ sở dữ liệu và các bảng
Trắc nghiệm: Bài 20-Thực hành tạo lập các bảng có khoá ngoài
Trắc nghiệm: Bài 21-Thực hành cập nhật và truy xuất dữ liệu các bảng
Trắc nghiệm: Bài 22-Thực hành cập nhật bảng dữ liệu có tham chiếu
Trắc nghiệm: Bài 23-Thực hành truy xuất dữ liệu qua liên kết bảng
Trắc nghiệm: Bài 24-Thực hành sao lưu dữ liệu
Chủ đề 7: Phần mềm chỉnh sửa ảnh và làm video
Trắc nghiệm: Bài 25-Phần mềm chỉnh sửa ảnh
Trắc nghiệm: Bài 26-Công cụ tinh chỉnh màu sắc và công cụ chọn
Trắc nghiệm: Bài 27-Công cụ vẽ và một số ứng dụng
Trắc nghiệm: Bài 28-Tạo ảnh động
Trắc nghiệm: Bài 29-Khám phá phần mềm làm phim
Trắc nghiệm: Bài 30-Biên tập phim
Trắc nghiệm: Bài 31-Thực hành tạo phim hoạt hình

XEM THÊM:

1. Lý thuyết tin học 11 (Sách kết nối tri thức - Định hướng tin học ứng dụng)
2. Thực hành tin học 11 (Sách kết nối tri thức - Định hướng tin học ứng dụng)
3. Gợi ý trả lời SGK tin học 11 (Sách kết nối tri thức - Định hướng tin học ứng dụng)
4. Trắc nghiệm tin học 11 (Sách kết nối tri thức - Định hướng tin học ứng dụng)
5. Bài giảng điện tử tin học 11 (Sách kết nối tri thức - Định hướng tin học ứng dụng)
6. Kiểm tra tin học 11 (Sách kết nối tri thức - Định hướng tin học ứng dụng)

Bài đăng phổ biến

Bài đăng nổi bật

Thực hành tin học 10-Sách Kết nối tri thức, Bài thực hành số 16-Vẽ miếng dưa hấu có văn bản

Yêu cầu: Vẽ miếng dưa hấu như hình 14.7. Đây là phần luyện tập câu 3, sgk tin học 10 trang 81 (sách Kết nối tri thức).

Học Online!

-Học sinh nộp bài
-Học sinh xem điểm
-Video bài giảng lý thuyết
-Học sinh làm việc theo nhóm
-Ôn bài vui nhộn tin học 10 - kntt
-Học sinh làm bài trắc nghiệm Online
-Video hướng dẫn làm bài tập thực hành

Tin học 10-kntt

-Kiểm tra tin học 10 - kntt
-Lý thuyết tin học 10 - kntt
-Thực hành tin học 10 - kntt
-Trắc nghiệm tin học 10 - kntt
-Ôn bài vui nhộn tin học 10 - kntt
-Gợi ý trả lời sgk tin học 10 - kntt
-Bài giảng điện tử tin học 10 - kntt

Tin học 11, 12, TN-12

-Tốt nghiệp THPT
-Lý thuyết Python cơ bản
-Lý thuyết tin học 12
-Thực hành Python cơ bản
-Thực hành tin học 12
-Trắc nghiệm Python cơ bản
-Trắc nghiệm tin học 12

Tổng số lượt xem

Chăm chỉ chiến thắng tài năng
khi tài năng không chịu chăm chỉ.

- Tim Notke -

Bản quyền
Liên hệ
Chat Zalo
Chat Facebook