Thầy cô kiến thức thâm sâu
Học sinh chăm chỉ bước đầu thành công.

Trắc nghiệm tin học 11, Bài 27-Công cụ vẽ và một số ứng dụng (Sách kết nối tri thức - Định hướng tin học ứng dụng)

 Đây là câu hỏi trắc nghiệm tin học lớp 11 chương trình mới (Sách kết nối tri thức - Định hướng tin học ứng dụng), Bài 27-Công cụ vẽ và một số ứng dụng. Các em có thể làm bài trực tuyến có chấm điểm, sau khi gửi bài các em được xem lại câu trả lời đúng, câu trả lời sai để tự học và rút kinh nghiệm. Chúc các em thành công!


Câu 1. Lớp ảnh (Layer) đóng vai trò quan trọng trong chỉnh sửa ảnh, giúp xử lí các phần … của bức ảnh mà không làm ảnh hưởng đến các phần khác và dễ dàng sử dụng lại từng … trong ảnh. Hãy điền từ còn thiếu vào các dấu ba chấm.
 A. … riêng biệt … phần nhỏ …
 B. … riêng biệt … phần chung …
 C. … chung … phần nhỏ …
 D. … chung … phần riêng biệt …
Câu 2. Quan sát cửa sổ Layer bên dưới và cho biết lớp nào đang hiển thị, lớp nào không hiển thị?
 A. Lớp Hoa thược dược đang hiển thị, lớp Đồng quê và lớp Quả tảo không hiển thị.
 B. Lớp Đồng quê và lớp Hoa thược dược đang hiển thị, lớp Quả táo không hiển thị.
 C. Lớp Đồng quê và lớp Quả táo đang hiển thị, lớp Hoa thược dược không hiển thị.
 D. Lớp Hoa thược dược và lớp Quả táo đang hiển thị, lớp Đồng quê không hiển thị.
Câu 3. Các công cụ vẽ trong GIMP được cung cấp trong bảng chọn:
 A. Tools / Selection Tools.
 B. Tools / Toolbox.
 C. Tools / Paint Tools.
 D. Tools / Transform Tools.
Câu 4. Nêu chức năng của công cụ Paint Brush?
 A. Vẽ thêm cho lớp đang chọn.
 B. Vẽ bằng cách sao chép chính xác một vùng chọn.
 C. Vẽ bằng cách sao chép một vùng chọn.
 D. Tô màu vùng chọn.
Câu 5. Nêu chức năng của công cụ Clone?
 A. Vẽ bằng cách sao chép một vùng chọn.
 B. Xoá điểm ảnh trên lớp đang chọn hoặc một vùng chọn.
 C. Vẽ bằng cách sao chép chính xác một vùng chọn.
 D. Tô màu chuyển sắc vùng chọn.
Câu 6. Ngoài ba kênh màu cơ bản R, G và B, giá trị màu sắc của các điểm ảnh còn có một kênh nữa, đó là kênh gì?
 A. Kênh Y.
 B. Kênh bêta.
 C. Kênh alpha.
 D. Kênh M
Câu 7. Nêu chức năng của công cụ Bucket fill?
 A. Tô màu chuyển sắc vùng chọn.
 B. Vẽ thêm cho lớp đang chọn.
 C. Vẽ bằng cách sao chép một vùng chọn.
 D. Tô màu vùng chọn.
Câu 8. GIMP phân biệt màu nổi (Foreground) và màu nền (Background): Màu nổi là màu dùng cho các … , màu nền được coi là màu ….Hãy điền từ còn thiếu vào các dấu ba chấm.
 A. … công cụ vẽ, … giấy vẽ.
 B. … giấy vẽ, … công cụ vẽ.
 C. … công cụ vẽ, … trong suốt.
 D. … phần mềm vẽ, … giấy vẽ.
Câu 9. Để thêm kênh alpha vào một lớp, nháy chuột phải vào lớp đó và chọn:
 A. Remove Alpha Chanel.
 B. Add Alpha Chanel.
 C. Alpha to Selection.
 D. Add Layer Mask.
Câu 10. Ba kênh màu cơ bản R, G và B là viết tắt của các từ nào sau đây?
 A. Red, Green và Black.
 B. Red, Gray và Blue.
 C. Red, Green và Blue.
 D. Red, Green và Brown.

CÙNG CHUYÊN MỤC:

Chủ đề 1: Máy tính và xã hội tri thức
Trắc nghiệm: Bài 1-Hệ điều hành
Trắc nghiệm: Bài 2-Thực hành sử dụng hệ điều hành
Trắc nghiệm: Bài 3-Phần mềm nguồn mở và phần mềm chạy trên Internet
Trắc nghiệm: Bài 4-Bên trong máy tính
Trắc nghiệm: Bài 5-Kết nối máy tính với các thiết bị số
Chủ đề 2: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và chia sẻ thông tin
Trắc nghiệm: Bài 6-Lưu trữ và chia sẻ tệp tin trên Internet
Trắc nghiệm: Bài 7-Thực hành tìm kiếm thông tin trên Internet
Trắc nghiệm: Bài 8-Thực hành nâng cao sử dụng thư điện tử và mạng xã hội
Chủ đề 3: Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số
Trắc nghiệm: Bài 9-Giao tiếp an toàn trên Internet
Chủ đề 4: Giới thiệu các hệ cơ sở dữ liệu
Trắc nghiệm: Bài 10-Lưu trữ dữ liệu và khai thác thông tin
Trắc nghiệm: Bài 11-Cơ sở dữ liệu
Trắc nghiệm: Bài 12-Hệ quản trị cơ sở dữ liệu và hệ cơ sở dữ liệu
Trắc nghiệm: Bài 13-Cơ sở dữ liệu quan hệ
Trắc nghiệm: Bài 14-SQL-Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc
Trắc nghiệm: Bài 15-Bảo mật và an toàn hệ cơ sở dữ liệu
Chủ đề 5: Hướng nghiệp với tin học
Trắc nghiệm: Bài 16-Công việc quản trị cơ sở dữ liệu
Chủ đề 6: Thực hành tạo và khai thác cơ sở dữ liệu
Trắc nghiệm: Bài 17-Quản trị cơ sở dữ liệu trên máy tính
Trắc nghiệm: Bài 18-Thực hành xác định cấu trúc bảng và các trường khoá
Trắc nghiệm: Bài 19-Thực hành tạo lập cơ sở dữ liệu và các bảng
Trắc nghiệm: Bài 20-Thực hành tạo lập các bảng có khoá ngoài
Trắc nghiệm: Bài 21-Thực hành cập nhật và truy xuất dữ liệu các bảng
Trắc nghiệm: Bài 22-Thực hành cập nhật bảng dữ liệu có tham chiếu
Trắc nghiệm: Bài 23-Thực hành truy xuất dữ liệu qua liên kết bảng
Trắc nghiệm: Bài 24-Thực hành sao lưu dữ liệu
Chủ đề 7: Phần mềm chỉnh sửa ảnh và làm video
Trắc nghiệm: Bài 25-Phần mềm chỉnh sửa ảnh
Trắc nghiệm: Bài 26-Công cụ tinh chỉnh màu sắc và công cụ chọn
Trắc nghiệm: Bài 27-Công cụ vẽ và một số ứng dụng
Trắc nghiệm: Bài 28-Tạo ảnh động
Trắc nghiệm: Bài 29-Khám phá phần mềm làm phim
Trắc nghiệm: Bài 30-Biên tập phim
Trắc nghiệm: Bài 31-Thực hành tạo phim hoạt hình

XEM THÊM:

1. Lý thuyết tin học 11 (Sách kết nối tri thức - Định hướng tin học ứng dụng)
2. Thực hành tin học 11 (Sách kết nối tri thức - Định hướng tin học ứng dụng)
3. Gợi ý trả lời SGK tin học 11 (Sách kết nối tri thức - Định hướng tin học ứng dụng)
4. Trắc nghiệm tin học 11 (Sách kết nối tri thức - Định hướng tin học ứng dụng)
5. Bài giảng điện tử tin học 11 (Sách kết nối tri thức - Định hướng tin học ứng dụng)
6. Kiểm tra tin học 11 (Sách kết nối tri thức - Định hướng tin học ứng dụng)

Bài đăng phổ biến

Bài đăng nổi bật

Thực hành tin học 10-Sách Kết nối tri thức, Bài thực hành số 16-Vẽ miếng dưa hấu có văn bản

Yêu cầu: Vẽ miếng dưa hấu như hình 14.7. Đây là phần luyện tập câu 3, sgk tin học 10 trang 81 (sách Kết nối tri thức).

Học Online!

-Học sinh nộp bài
-Học sinh xem điểm
-Video bài giảng lý thuyết
-Học sinh làm việc theo nhóm
-Ôn bài vui nhộn tin học 10 - kntt
-Học sinh làm bài trắc nghiệm Online
-Video hướng dẫn làm bài tập thực hành

Tin học 10-kntt

-Kiểm tra tin học 10 - kntt
-Lý thuyết tin học 10 - kntt
-Thực hành tin học 10 - kntt
-Trắc nghiệm tin học 10 - kntt
-Ôn bài vui nhộn tin học 10 - kntt
-Gợi ý trả lời sgk tin học 10 - kntt
-Bài giảng điện tử tin học 10 - kntt

Tin học 11, 12, TN-12

-Tốt nghiệp THPT
-Lý thuyết Python cơ bản
-Lý thuyết tin học 12
-Thực hành Python cơ bản
-Thực hành tin học 12
-Trắc nghiệm Python cơ bản
-Trắc nghiệm tin học 12

Tổng số lượt xem

Chăm chỉ chiến thắng tài năng
khi tài năng không chịu chăm chỉ.

- Tim Notke -

Bản quyền
Liên hệ
Chat Zalo
Chat Facebook