Thầy cô kiến thức thâm sâu
Học sinh chăm chỉ bước đầu thành công.

Gợi ý trả lời sgk tin học 10-Sách Kết nối tri thức, Bài 16 - Ngôn ngữ lập trình bậc cao và Python

  Đây là phần gợi ý trả lời sgk tin học 10-Sách Kết nối tri thức, Bài 16 - Ngôn ngữ lập trình bậc cao và Python. Gợi ý trả lời cũng như hướng dẫn thực hành rất chi tiết cho tất cả các mục trong bài học. Các em truy cập vào để tham khảo nhé. Chúc các em học tốt!KHỞI ĐỘNG: Em hãy quan sát các đoạn chương trình được viết bằng các ngôn ngữ lập trình khác nhau trong Hình 16.1 và cho biết câu lệnh trong ngôn ngữ nào dễ hiểu nhất?

Gợi ý trả lời:

     Câu lệnh trong ngôn ngữ Python dễ hiểu nhất.

1. NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH BẬC CAO

HOẠT ĐỘNG 1: Tìm hiểu ngôn ngữ bậc cao

1. Ngôn ngữ lập trình là gì? Có những loại ngôn ngữ lập trình nào?

2. Hãy kể tên một số ngôn ngữ lập trình bậc cao mà em biết.

Gợi ý trả lời:

1.

- Ngôn ngữ lập trình là ngôn ngữ được dùng để diễn tả các thuật toán sao cho máy tính có thể hiểu và thực hiện được.

     - Có 3 loại ngôn ngữ lập trình: Ngôn ngữ máy, hợp ngữ và ngôn ngữ bậc cao.

2. Một số ngôn ngữ lập trình bậc cao: Pascal, C/C++, Java, Python,…

CÂU HỎI (trang 86): Theo em, viết chương trình bằng loại ngôn ngữ lập trình nào dễ nhất?

     A. Ngôn ngữ máy                     B. Hợp ngữ              C. Ngôn ngữ lập trình bậc cao

Gợi ý trả lời:

     Theo em, viết chương trình bằng ngôn ngữ lập trình bậc cao là dễ hiểu nhất (đáp án C)

2. MÔI TRƯỜNG LẬP TRÌNH PYTHON

HOẠT ĐỘNG 2: Làm quen với môi trường lập trình Python

1. Tìm hiểu cách viết và thực hiện các lệnh trong môi trường lập trình Python.

2. Phân biệt chế độ gõ lệnh trực tiếp và chế độ soạn thảo chương trình của Python.

Gợi ý trả lời:

     1. Môi trường Python có hai chế độ:  gõ lệnh trực tiếp và soạn thảo.

     2. Phân biệt chế độ gõ lệnh trực tiếp và chế độ soạn thảo chương trình của Python.

CÂU HỎI (trang 88)

Câu hỏi 1: Dấu nhắc chính là con trỏ soạn thảo chương trình Python. Đúng hay sai?

Gợi ý trả lời:

     Sai. Vì dấu nhắc dùng trong chế độ gõ lệnh trực tiếp, còn con trỏ soạn thảo được dùng trong chế độ soạn thảo.

Câu hỏi 2: Việc thực hiện câu lệnh ở chế độ gõ lệnh trực tiếp và chế độ soạn thảo có điểm gì giống và khác nhau?

Gợi ý trả lời:

     - Giống nhau: Đều gõ vào các lệnh.

     - Khác nhau:

3. MỘT SỐ LỆNH PYTHON ĐẦU TIÊN

HOẠT ĐỘNG 3: Làm quen với câu lệnh của Python

Quan sát một số lệnh trong chế độ gõ lệnh trực tiếp để biết chức năng của các lệnh này.

Gợi ý trả lời:

     - Python tự nhận biết kiểu dữ liệu.

     - Python thực hiện các phép toán ngay trên dòng lệnh.

     - Python phân biệt số thực và số nguyên.

     - Lệnh print ( ) có chức năng in dữ liệu ra màn hình có thể in ra một hoặc nhiều giá trị đồng thời.

CÂU HỎI (trang 89)

Câu hỏi 1: Kết quả của mỗi lệnh sau là gì? Kết quả đó có kiểu dữ liệu nào?

Gợi ý trả lời:

     Kết quả lần lượt là:

Câu hỏi 2: Lệnh sau sẽ in ra kết quả gì?

Gợi ý trả lời:

     Kết quả in ra là:

LUYỆN TẬP (trang 90)

Luyện tập 1: Hãy viết lệnh để tính giá trị của các biểu thức sau trong chế độ gõ lệnh trực tiếp của Python:

     a) 10 + 13          b) 20 – 7                  c) 3 × 10 – 16              d) 12/5 + 13/6

Gợi ý trả lời:

     - Gõ lần lượt từng phép tính thu được kết quả:

Luyện tập 2: Các lệnh sau có lỗi không? Vì sao?

Gợi ý trả lời:

     Cả hai lệnh đều bị lỗi.

     - Lệnh thứ nhất: hai phép toán đặt cạnh nhau.

    - Lệnh thứ hai: sửa “Nguyễn Việt Anh” thành ‘Nguyễn Việt Anh’.

    Sau khi sửa:

Luyện tập 3: Viết các lệnh in ra màn hình thông tin như sau:

     a) 1 × 3 × 5 × 7 = 105                        b) Bạn Hoa năm nay 16 tuổi.

Gợi ý trả lời:

     a)

     b)

VẬN DỤNG (trang 90)

Vận dụng 1: Ngoài cách viết xâu kí tự giữa cặp dấu nháy đơn hoặc nháy kép còn có thể viết giữa cặp ba dấu nháy kép. Nếu một xâu được viết giữa cặp ba dấu nháy kép thì chúng ta có thể dùng phím Enter để xuống dòng ở giữa xâu. Hãy thực hiện lệnh sau và quan sát kết quả:

Gợi ý trả lời:

     - Nhập vào cửa sổ soạn thảo:

    -Kết quả:

Vận dụng 2: Viết chương trình Python in ra màn hình bảng nhân trong phạm vi 10.

Gợi ý trả lời:

     - Nhập vào cửa sổ soạn thảo:

    -Kết quả:

CÙNG CHUYÊN MỤC:

Chủ đề 1: Máy tính và xã hội tri thức
Bài 1-Thông tin và dữ liệu (Gợi ý trả lời sgk tin học 10)
Bài 2-Vai trò của thiết bị thông minh và tin học đối với xã hội (Gợi ý trả lời sgk tin học 10)
Bài 3-Một số kiểu dữ liệu và dữ liệu văn bản (Gợi ý trả lời sgk tin học 10)
Bài 4-Hệ nhị phân và dữ liệu số nguyên (Gợi ý trả lời sgk tin học 10)
Bài 5-Dữ liệu lôgic (Gợi ý trả lời sgk tin học 10)
Bài 6-Dữ liệu âm thanh và hình ảnh (Gợi ý trả lời sgk tin học 10)
Bài 7-Thực hành sử dụng thiết bị số thông dụng (Gợi ý trả lời sgk tin học 10)
Chủ đề 2: Máy tính và Internet
Bài 8-Mạng máy tính trong cuộc sống hiện đại (Gợi ý trả lời sgk tin học 10)
Bài 9-An toàn trên không gian mạng (Gợi ý trả lời sgk tin học 10)
Bài 10-Thực hành khai thác tài nguyên trên Internet (Gợi ý trả lời sgk tin học 10)
Chủ đề 3: Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số
Bài 11-Ứng xử trên môi trường số. Nghĩa vụ tôn trọng bản quyền (Gợi ý trả lời sgk tin học 10)
Chủ đề 4: Ứng dụng tin học
Bài 12-Phần mềm thiết kế đồ hoạ (Gợi ý trả lời sgk tin học 10)
Bài 13-Bổ sung các đối tượng đồ hoạ (Gợi ý trả lời sgk tin học 10)
Bài 14-Làm việc với đối tượng đường và văn bản (Gợi ý trả lời sgk tin học 10)
Bài 15-Hoàn thiện hình ảnh đồ hoạ (Gợi ý trả lời sgk tin học 10)
Bài 16-Ngôn ngữ lập trình bậc cao và Python (Gợi ý trả lời sgk tin học 10)
Bài 17-Biến và lệnh gán (Gợi ý trả lời sgk tin học 10)
Bài 18-Các lệnh vào ra đơn giản (Gợi ý trả lời sgk tin học 10)
Bài 19-Câu lệnh điều kiện if (Gợi ý trả lời sgk tin học 10)
Bài 20-Câu lệnh lặp for (Gợi ý trả lời sgk tin học 10)
Bài 21-Câu lệnh lặp while (Gợi ý trả lời sgk tin học 10)
Bài 22-Kiểu dữ liệu danh sách (Gợi ý trả lời sgk tin học 10)
Bài 23-Một số lệnh làm việc với dữ liệu danh sách (Gợi ý trả lời sgk tin học 10)
Bài 24-Xâu kí tự (Gợi ý trả lời sgk tin học 10)
Bài 25-Một số lệnh làm việc với xâu kí tự (Gợi ý trả lời sgk tin học 10)
Bài 26-Hàm trong Python (Gợi ý trả lời sgk tin học 10)
Bài 27-Tham số của hàm (Gợi ý trả lời sgk tin học 10)
Bài 28-Phạm vi của biến (Gợi ý trả lời sgk tin học 10)
Bài 29-Nhận biết lỗi chương trình (Gợi ý trả lời sgk tin học 10)
Bài 30-Kiểm thử và gỡ lỗi chương trình (Gợi ý trả lời sgk tin học 10)
Bài 31-Thực hành viết chương trình đơn giản (Gợi ý trả lời sgk tin học 10)

XEM THÊM

1. Lý thuyết tin học 10 - sách Kết nối tri thức
2. Thực hành tin học 10 - sách Kết nối tri thức
3. Gợi ý trả lời SGk tin học 10 - sách Kết nối tri thức
4. Trắc nghiệm tin học 10 - sách Kết nối tri thức
5. Bài giảng điện tử tin học 10 - sách Kết nối tri thức
6. Ôn bài vui nhộn tin học 10 - sách Kết nối tri thức
7. Kiểm tra tin học 10 - sách Kết nối tri thức

Bài đăng phổ biến

Bài đăng nổi bật

Thực hành tin học 10-Sách Kết nối tri thức, Bài thực hành số 16-Vẽ miếng dưa hấu có văn bản

Yêu cầu: Vẽ miếng dưa hấu như hình 14.7. Đây là phần luyện tập câu 3, sgk tin học 10 trang 81 (sách Kết nối tri thức).

Học Online!

-Học sinh nộp bài
-Học sinh xem điểm
-Video bài giảng lý thuyết
-Học sinh làm việc theo nhóm
-Ôn bài vui nhộn tin học 10 - kntt
-Học sinh làm bài trắc nghiệm Online
-Video hướng dẫn làm bài tập thực hành

Tin học 10-kntt

-Kiểm tra tin học 10 - kntt
-Lý thuyết tin học 10 - kntt
-Thực hành tin học 10 - kntt
-Trắc nghiệm tin học 10 - kntt
-Ôn bài vui nhộn tin học 10 - kntt
-Gợi ý trả lời sgk tin học 10 - kntt
-Bài giảng điện tử tin học 10 - kntt

Tin học 11, 12, TN-12

-Tốt nghiệp THPT
-Lý thuyết Python cơ bản
-Lý thuyết tin học 12
-Thực hành Python cơ bản
-Thực hành tin học 12
-Trắc nghiệm Python cơ bản
-Trắc nghiệm tin học 12

Tổng số lượt xem

Chăm chỉ chiến thắng tài năng
khi tài năng không chịu chăm chỉ.

- Tim Notke -

Bản quyền
Liên hệ
Chat Zalo
Chat Facebook