Thầy cô kiến thức thâm sâu
Học sinh chăm chỉ bước đầu thành công.

Đề kiểm tra giữa kỳ II - Năm học: 2023-2024, Môn: Tin học 11, Mã đề: 111 (Sách kết nối tri thức - Định hướng tin học ứng dụng)

 Đây là đề kiểm tra giữa kỳ II - Năm học: 2023-2024, Môn: Tin học 11 (sách Kết nối tri thức). Đề kiểm tra, nội dung có trong các bài 1, 2, 3, 4, 5, 25, 26, 27, 28. Phần trắc nghiệm các em xem đề rồi nháy chuột vào nút Bắt đầu làm bài ở cuối đề để làm bài trắc nghiệm Online. Phần thực hành dùng phần mềm GIMP để làm bài nhé. Chúc các em làm bài thật tốt!

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

B. PHẦN THỰC HÀNH (5 điểm)

Cho ảnh bên dưới (anh_goc.jpg) Tải ảnh

Dùng phần mềm GIMP thực hiện các yêu cầu sau:

1. Cắt ảnh
- Từ anh_goc.jpg, dùng công cụ Crop để cắt ảnh.
- Điều chỉnh kích thước và độ phân giải cho ảnh theo các thông số trong hộp thoại Scale Image như bên dưới:
- Chọn File ==> Export As... để xuất ảnh, ta được ảnh 1 bên dưới (anh1.jpg)
2. Xóa các chi tiết thừa và tạo thêm các vùng cần thiết cho ảnh
- Từ anh_goc.jpg, dùng công cụ CloneHealing để xóa các chi tiết không cần thiết.
- Dùng công cụ Free Tool để tạo vùng chọn, sau đó dùng công cụ Gradient để tô màu chuyển cho vùng chọn.
 +Thông số màu nổi (Foreground: R 50, G 50, B 50)
 +Thông số màu nền (Background: R 80, G 80, B 80)
-Điều chỉnh kích thước và độ phân giải cho ảnh theo các thông số trong hộp thoại Scale Image như bên dưới:
- Chọn File ==> Export As... để xuất ảnh, ta được ảnh 2 bên dưới (anh2.jpg)
3. Tạo ảnh động đơn giản (file có đuôi .gif)
- Chọn File ==> Open as Layers... để mở anh2.jpg
- Tiếp tục chọn File ==> Open as Layers... để mở anh1.jpg
- Dùng công cụ Move Tool di chuyển anh1.jpg đến vị trí thích hợp như hình bên dưới:
- Chọn File ==> Export As... để xuất ảnh động (Lưu ý: ảnh động được đặt tên là Hovaten_lop.gif, Ví dụ: NguyenHoangAn_10A5.gif)

CÙNG CHUYÊN MỤC:

✔ Đề kiểm tra TX 1 - Học kỳ II, Năm học: 2023-2024, Môn: Tin học 11, Mã đề: 111
✔ Đề kiểm tra TX 1 - Học kỳ II, Năm học: 2023-2024, Môn: Tin học 11, Mã đề: 112
✔ Đề kiểm tra cuối kỳ I, Năm học: 2023-2024, Môn: Tin học 11, Mã đề: 111
✔ Đề kiểm tra cuối kỳ I, Năm học: 2023-2024, Môn: Tin học 11, Mã đề: 112
☎ Đề cương ôn tập kiểm tra, Cuối kỳ I - Năm học: 2023-2024, Môn: Tin học 11
✔ Đề kiểm tra TX 2 - Học kỳ I, Năm học: 2023-2024, Môn: Tin học 11, Mã đề: 111
✔ Đề kiểm tra TX 2 - Học kỳ I, Năm học: 2023-2024, Môn: Tin học 11, Mã đề: 112
✔ Đề kiểm tra giữa kỳ I, Năm học: 2023-2024, Môn: Tin học 11, Mã đề: 111
✔ Đề kiểm tra giữa kỳ I, Năm học: 2023-2024, Môn: Tin học 11, Mã đề: 112
☎ Đề cương ôn tập kiểm tra, Giữa kỳ I - Năm học: 2023-2024, Môn: Tin học 11
✔ Đề kiểm tra TX 1 - Học kỳ I, Năm học: 2023-2024, Môn: Tin học 11, Mã đề: 111
✔ Đề kiểm tra TX 1 - Học kỳ I, Năm học: 2023-2024, Môn: Tin học 11, Mã đề: 112

XEM THÊM:

1. Lý thuyết tin học 11 (Sách kết nối tri thức - Định hướng tin học ứng dụng)
2. Thực hành tin học 11 (Sách kết nối tri thức - Định hướng tin học ứng dụng)
3. Gợi ý trả lời SGK tin học 11 (Sách kết nối tri thức - Định hướng tin học ứng dụng)
4. Trắc nghiệm tin học 11 (Sách kết nối tri thức - Định hướng tin học ứng dụng)
5. Bài giảng điện tử tin học 11 (Sách kết nối tri thức - Định hướng tin học ứng dụng)
6. Kiểm tra tin học 11 (Sách kết nối tri thức - Định hướng tin học ứng dụng)

Đề cương ôn tập kiểm tra giữa kỳ II - Năm học: 2023-2024, Môn: Tin học 11 (Sách kết nối tri thức - Định hướng tin học ứng dụng)

 Đây là đề cương ôn tập kiểm tra giữa kỳ II - Năm học: 2023-2024, môn tin học 11 (Sách kết nối tri thức - Định hướng tin học ứng dụng). Phần trắc nghiệm các em vào làm Online và xem lại đáp án để tự ôn tập, phần thực hành thầy sẽ hướng dẫn trực tiếp trên phòng máy. Chúc các em ôn tập tốt!

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (Gồm các bài 1, 2, 3, 4, 5, 25, 26, 27, 28, mỗi bài 10 câu)

Trắc nghiệm: Bài 1-Lưu trữ dữ liệu và khai thác thông tin
Trắc nghiệm: Bài 2-Cơ sở dữ liệu
Trắc nghiệm: Bài 3-Hệ quản trị cơ sở dữ liệu và hệ cơ sở dữ liệu
Trắc nghiệm: Bài 4-Cơ sở dữ liệu quan hệ
Trắc nghiệm: Bài 5-SQL-Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc
Trắc nghiệm: Bài 25-Bảo mật và an toàn hệ cơ sở dữ liệu
Trắc nghiệm: Bài 26-Công việc quản trị cơ sở dữ liệu
Trắc nghiệm: Bài 27-Quản trị cơ sở dữ liệu trên máy tính
Trắc nghiệm: Bài 28-Thực hành xác định cấu trúc bảng và các trường khoá

B. PHẦN THỰC HÀNH (Gồm các bài 25, 26, 27, 28)
Sử dụng phần mềm GIMP thực hiện các công việc sau:

 1. Thay đổi kích thước và độ phân giải ảnh
 2. Xoay ảnh, cắt ảnh, xuất ra tệp tin ảnh jpg
 3. Chỉnh độ sáng, độ tương phản và màu sắc cho ảnh
 4. Tạo vùng chọn, chỉnh độ sắc nét và cân bằng màu cho vùng đã chọn
 5. Tô màu cho vùng chọn
 6. Xóa các chi tiết thừa bằng công cụ Clone và Healing
 7. Vẽ thêm các chi tiết cho ảnh
 8. Thay nền cho ảnh
 9. Các thao tác xử lí trên lớp ảnh
 10. Tạo ảnh động từ các lớp ảnh

CÙNG CHUYÊN MỤC:

✔ Đề kiểm tra TX 1 - Học kỳ II, Năm học: 2023-2024, Môn: Tin học 11, Mã đề: 111
✔ Đề kiểm tra TX 1 - Học kỳ II, Năm học: 2023-2024, Môn: Tin học 11, Mã đề: 112
✔ Đề kiểm tra cuối kỳ I, Năm học: 2023-2024, Môn: Tin học 11, Mã đề: 111
✔ Đề kiểm tra cuối kỳ I, Năm học: 2023-2024, Môn: Tin học 11, Mã đề: 112
☎ Đề cương ôn tập kiểm tra, Cuối kỳ I - Năm học: 2023-2024, Môn: Tin học 11
✔ Đề kiểm tra TX 2 - Học kỳ I, Năm học: 2023-2024, Môn: Tin học 11, Mã đề: 111
✔ Đề kiểm tra TX 2 - Học kỳ I, Năm học: 2023-2024, Môn: Tin học 11, Mã đề: 112
✔ Đề kiểm tra giữa kỳ I, Năm học: 2023-2024, Môn: Tin học 11, Mã đề: 111
✔ Đề kiểm tra giữa kỳ I, Năm học: 2023-2024, Môn: Tin học 11, Mã đề: 112
☎ Đề cương ôn tập kiểm tra, Giữa kỳ I - Năm học: 2023-2024, Môn: Tin học 11
✔ Đề kiểm tra TX 1 - Học kỳ I, Năm học: 2023-2024, Môn: Tin học 11, Mã đề: 111
✔ Đề kiểm tra TX 1 - Học kỳ I, Năm học: 2023-2024, Môn: Tin học 11, Mã đề: 112

XEM THÊM:

1. Lý thuyết tin học 11 (Sách kết nối tri thức - Định hướng tin học ứng dụng)
2. Thực hành tin học 11 (Sách kết nối tri thức - Định hướng tin học ứng dụng)
3. Gợi ý trả lời SGK tin học 11 (Sách kết nối tri thức - Định hướng tin học ứng dụng)
4. Trắc nghiệm tin học 11 (Sách kết nối tri thức - Định hướng tin học ứng dụng)
5. Bài giảng điện tử tin học 11 (Sách kết nối tri thức - Định hướng tin học ứng dụng)
6. Kiểm tra tin học 11 (Sách kết nối tri thức - Định hướng tin học ứng dụng)

Đề cương ôn tập kiểm tra giữa kỳ II - Năm học: 2023-2024, Môn: Tin học 10 (Sách kết nối tri thức - Định hướng tin học ứng dụng)

 Đây là đề cương ôn tập kiểm tra giữa kỳ II - Năm học: 2023-2024, môn tin học 10 (Sách kết nối tri thức - Định hướng tin học ứng dụng). Phần trắc nghiệm các em nháy vào Bắt đầu làm bài để làm bài Online và xem lại đáp án để tự ôn tập, phần thực hành các em tham khảo các bài giải, chỗ nào chưa hiểu thì hỏi thầy nhé. Chúc các em ôn tập tốt!

Đề kiểm tra thường xuyên 1, Học kỳ II - Năm học: 2023-2024, Môn: Tin học 11, Mã đề: 111 (Sách kết nối tri thức - Định hướng tin học ứng dụng)

 Đây là đề kiểm tra thường xuyên 1, học kỳ II - Năm học: 2023-2024, Môn: Tin học 11, Mã đề: 111 (Sách kết nối tri thức - Định hướng tin học ứng dụng). Nội dung đề kiểm tra trong các bài 1, 2, 3, 4, 5. Các em xem đề rồi nháy chuột vào nút Bắt đầu làm bài ở cuối đề để làm bài trắc nghiệm Online nhé. Chúc các em làm bài thật tốt!

Đề kiểm tra thường xuyên 1, Học kỳ II - Năm học: 2023-2024, Môn: Tin học 11, Mã đề: 112 (Sách kết nối tri thức - Định hướng tin học ứng dụng)

 Đây là đề kiểm tra thường xuyên 1, học kỳ II - Năm học: 2023-2024, Môn: Tin học 11, Mã đề: 112 (Sách kết nối tri thức - Định hướng tin học ứng dụng). Nội dung đề kiểm tra trong các bài 1, 2, 3, 4, 5. Các em xem đề rồi nháy chuột vào nút Bắt đầu làm bài ở cuối đề để làm bài trắc nghiệm Online nhé. Chúc các em làm bài thật tốt!

Đề kiểm tra thường xuyên 1, Học kỳ II - Năm học: 2023-2024, Môn: Tin học 10, Mã đề: 102 (Sách kết nối tri thức - Định hướng tin học ứng dụng)

 Đây là đề kiểm tra thường xuyên 1, học kỳ II - Năm học: 2023-2024, Môn: Tin học 10, Mã đề: 102 (Sách kết nối tri thức - Định hướng tin học ứng dụng). Nội dung đề kiểm tra nằm trong các bài 20, 21, 22, 23. Các em xem đề rồi nháy chuột vào nút Bắt đầu làm bài ở cuối đề để làm bài trắc nghiệm Online nhé. Chúc các em làm bài thật tốt!

Đề kiểm tra thường xuyên 1, Học kỳ II - Năm học: 2023-2024, Môn: Tin học 10, Mã đề: 101 (Sách kết nối tri thức - Định hướng tin học ứng dụng)

 Đây là đề kiểm tra thường xuyên 1, học kỳ II - Năm học: 2023-2024, Môn: Tin học 10, Mã đề: 101 (Sách kết nối tri thức - Định hướng tin học ứng dụng). Nội dung đề kiểm tra nằm trong các bài 20, 21, 22, 23. Các em xem đề rồi nháy chuột vào nút Bắt đầu làm bài ở cuối đề để làm bài trắc nghiệm Online nhé. Chúc các em làm bài thật tốt!

Đề minh họa thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025

 Đây là đề thi minh họa tốt nghiệp THPT từ năm 2025 do Bộ GD-ĐT công bố. Quý Thầy Cô và các em học sinh truy cập vào để tham khảo nhé!

Bài đăng phổ biến

Bài đăng nổi bật

Thực hành tin học 10-Sách Kết nối tri thức, Bài thực hành số 16-Vẽ miếng dưa hấu có văn bản

Yêu cầu: Vẽ miếng dưa hấu như hình 14.7. Đây là phần luyện tập câu 3, sgk tin học 10 trang 81 (sách Kết nối tri thức).

Học Online!

-Học sinh nộp bài
-Học sinh xem điểm
-Video bài giảng lý thuyết
-Học sinh làm việc theo nhóm
-Ôn bài vui nhộn tin học 10 - kntt
-Học sinh làm bài trắc nghiệm Online
-Video hướng dẫn làm bài tập thực hành

Tin học 10-kntt

-Kiểm tra tin học 10 - kntt
-Lý thuyết tin học 10 - kntt
-Thực hành tin học 10 - kntt
-Trắc nghiệm tin học 10 - kntt
-Ôn bài vui nhộn tin học 10 - kntt
-Gợi ý trả lời sgk tin học 10 - kntt
-Bài giảng điện tử tin học 10 - kntt

Tin học 11, 12, TN-12

-Tốt nghiệp THPT
-Lý thuyết Python cơ bản
-Lý thuyết tin học 12
-Thực hành Python cơ bản
-Thực hành tin học 12
-Trắc nghiệm Python cơ bản
-Trắc nghiệm tin học 12

Tổng số lượt xem

Chăm chỉ chiến thắng tài năng
khi tài năng không chịu chăm chỉ.

- Tim Notke -

Bản quyền
Liên hệ
Chat Zalo
Chat Facebook